Avatar photo

Anna Gullberg

anna.gullberg@malmo.se

Jag heter Anna Gullberg och arbetar som utvecklingssamordnare för Bedömning För Lärande och PRIO i Malmö Stad. Innan dess har jag arbetat som Ma/NO lärare år 1-7 under många år och undervisat på mellanstadiet. Det sista året arbetade jag som förstelärare i Ma/No med ett stort intresse för bedömning för lärande. Sedan 2007 arbetade jag även som matematikutvecklare och sedan 2011 som en del av min tjänst, 20%. Jag har sedan dess arbetat med matematikutveckling och handledning inom matematiklyftet i Lomma Kommun. Under dessa år gjorde jag en avstickare till Malmö Högskola där jag, parallellt med matematikutvecklaruppdraget, arbetade som universitetsadjunkt i matematikdidaktik under ca.2år. Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande där syftet är att främja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Det handlar även om undervisningens effektivitet och kvalitet. Att tydliggöra mål och kunskapskrav och använda sig av en bedömning som både mäter och stödjer lärandet, är avgörande för planeringen av undervisningen i det formativa förhållningssättet. Viktigt är även att söka information om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att ge en återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Vi stödjer bland annat Malmös skolor med att synliggöra och processleda fram en önskvärd och gemensam bedömningskultur och därtill en tillhörande struktur och arbetsorganisation för att arbetet ska bli likvärdigt, systematiskt och hållbart. Tillsammans med skolledare och lärare utvecklas och stärks lärares bedömningskompetens. Detta stödjer och arbetar vi med genom till exempel kollegialt lärande, handledning av lärare och arbetslag, stöd ute på skolor av BFL-utvecklare från Pedagogisk Inspiration Malmö, workshops, föreläsningar, lektionsbesök och systematiskt erfarenhetsutbyte. Blev du nyfiken på att diskutera skolutveckling och lärande så hör gärna av dig! Anna.gullberg@malmo.se

Antal inlägg: 10