Vem bestämmer vad skolan erbjuds för kultur?

Siluetter av två barn på teater.
Mysteriet Kaspar, Moomsteatern. Beställare: Åsa Björklund

Via Kulturkartan erbjuds Malmö stads elever ett stort utbud av kulturupplevelser, allt från dansföreställningar och teater till graffittiworkshops och konserter. Men vem väljer vad som hamnar i Kulturkartan?

Mycket av det som erbjuds är innehåll som kulturförvaltningens institutioner har i sin programverksamhet riktad till skolan. Men en del har köpts in eller producerats av Barnkulturenheten på Kulturförvaltningen. På Barnkulturenheten finns det både kulturpedagoger med kompetens inom film, teater och musik som erbjuder olika program via Kulturkartan samt kultursekreterare och skolbiosamordnare med uppdrag att köpa in utbud till Kulturkartan. Men hur vet vi att det som köps in är relevant för skolan då?

Jo, vi har ju en fantastisk referensgrupp att diskutera med. Referensgruppen för Kultur i skolan består av 17 personer från olika skolor, kommunala och privata, och de är vårt bollplank när det gäller både strukturer och innehåll för kultur i skolan. Vi har både skolbibliotekarier, lärare och skolledare med i gruppen för att få så många perspektiv som möjligt när vi diskuterar. Våra medlemmar i referensgruppen följer med oss på olika utbudsdagar där vi tittar på film, teater, dans och musik som t ex Musik i syds utbudsdag eller Riksteaterns Scenkonstdagar för barn och unga. Ofta lyckas vi även få med oss elever och då blir det extra bra reflektioner om det vi sett.

När vi varit iväg på utbudsdag samlas vi och diskuterar det vi sett för att ge Barnkulturenheten så många goda tankar som möjligt med sig in i beslutsprocessen. Vi pratar om huruvida det vi sett är angeläget för målgruppen, hur ser representationen och mångfalden ut, vilka kopplingar kan vi se till läroplanen, hur var kommunikationen med publiken, var det magiskt, lustfyllt, engagerande…

Ja, som ni förstår blir det intressanta samtal, många skratt och väldigt ofta diametralt olika upplevelser av samma produktion som stöts och blöts och vägs mot varandra. En och samma dansföreställning kan upplevas som väldigt sinnlig, kreativ och kroppsligt nyfikenhetsskapande av en person medan en annan person upplevt den som mer teater än dans och blivit osäker på föreställningens budskap. Utifrån de tankar och reflektioner som kommit fram tar slutligen Barnkulturenheten beslut om vad som ska köpas in till nästa termin eller läsår och vilka åldrar som ska erbjudas dessa upplevelser.

Så när du får e-post med fördelade platser till din klass, kan du känna dig trygg med att det du erbjuds är både relevant, intressant och håller god kvalitet. Om du vill koppla upplevelsen till ett lärande så lovar vi att det finns många ingångar men du kan också bara följa med dina elever på en upplevelseresa och se var ni hamnar!

PS. Förutom Kulturkartans gratisutbud finns det många fantastiska kulturaktörer i Malmö vars utbud man kan hitta t ex via Evenemangskalendern eller deras egna hemsidor. Kostnaden för besök hos dessa kan man använda sina Skapande skola pengar till, både entréavgifter och resor.