Vem jobbar med matematikutveckling på PI Malmö?

Vi är 6 personer som arbetar med matematikutveckling på PI Malmö, dock med lite olika procentfördelning. Tillsammans representerar vi alla skolans stadier och diverse kompetensområden inom det matematikdidaktiska fältet. Ni är varmt välkomna att kontakta oss!

 

Angelina Briggner, matematikutvecklare

Angelina Briggner.Angelina är utbildad och legitimerad ämneslärare i Matematik, NO-ämnena och Teknik för årskurs 4-9. Hon är även behörig att undervisa i NO-ämnena för gymnasieskolan. Hon har en fil. mag i kemi. Andra utbildningar som Angelina gått är diverse projektutbildningar inom ramen för Skolverkets matematiksatsningar, en arbetslagsutbildning.

Angelina har arbetat 23 år som lärare, främst inom åk 7-9 men även åk 4-6 på olika skolor i Eslövs kommun. Hon har också varit kommunövergripande matematikutvecklare i Eslövs kommun (5 år), arbetslagsledare och implementerat IUP med skriftliga omdömen i Eslövs kommun.

Du når Angelina på:

Angelina.briggner@malmo.se

Tel: 0729-81 97 71

 

Maria Dellrup, matematikutvecklare

Maria Dellrup.Maria är utbildad och legitimerad grundskollärare MaNO åk 1-7. Utöver denna utbildning har hon läst en didaktisk metodisk kurs i svenska som andraspråk. Maria har även genomgått handledarutbildningar inom Matematiklyftet, Learning Study och Bedömning och betyg. Just nu går Maria en handledarutbildning.

Maria har arbetat som lärare på Skrylleängs montessorigrundskola i Dalby åk 1-6, Laröds skola i åk 1, Sorgenfriskolan, åk 4 och Ängslättskolan, åk 1-5. Under åren 2013 – 2015 arbetade Maria dessutom som Matematikutvecklare inom utbildningsområde Väster. Under läsåret 2014/2015 arbetade Maria som förstelärare på Ängslättskolan. Maria har under åren på Ängslättskolan och varit handledare i Matematikverkstad och Matematiklyftet och själv deltagit i forskningscirkeln ”Matematik och språk”.

Du når Maria på:

Maria.dellrup@malmo.se

Telefon: 0729-81 99 92

 

 

 

Petra S Källberg, samordnare

Petra S Källberg.Petra är utbildad och legitimerad grundskollärare MaNO och Tk åk 3-9. Dessutom har Petra en fil. licentiat i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik. Petra har även genomgått handledarutbildningar så som Matematikverkstad och Förstå och använda tal. Just nu är även Petra doktorand i matematikens didaktik vid Stockholms universitet.

Petra har arbetat på Rosengårdsskolan åk 6-9 (2002-2013). Parallellt med det har hon arbetat som matematikutvecklare för dåvarande SDF Rosengård (2006 -2010) och centralt för Malmö stad (2006-2013), varit läromedelsförfattare och genomgått forskarutbildning i pedagogik.

Du når Petra på:

Petra.svensson@malmo.se

 

Elisabeth Pettersson, samordnare

Elisabeth Pettersson.Elisabeth är utbildad och legitimerad lärare för f-klass till åk 6 i alla skolämne. Hon är även utbildad handledare i Förstå och använda tal, Matematiklyftet och Learning Study.

Elisabeth har lång erfarenhet av att arbeta som lärare både på lågstadiet och mellanstadiet. Hon arbetat i Sala kommun under många år. År 2001 började hon på Mellanhedsskolan i Malmö och 2014 som förstelärare på Tingdammsskolan i Oxie. Elisabeth har även arbetat som matematikutvecklare för dåvarande SDF V Innerstaden och sedan 2012 börjahar hon haft delar av sin tjänst på FoU och CPI. Elisabeth har även deltagit i forskningscirkeln ”Matematik och språk”.

Du når Elisabeth på:

Elisabeth.pettersson@malmo.se

Telefon: 0737-67 6 4 05

 

Christina Svensson, lektor i matematikens didaktik

Christina Svensson.Christina är utbildad och legitimerad förskollärare, MaNO-lärare 1-7. Christina har även en utbildning i specialpedagogik i matematik och en handledarutbildning i Learning Study och Förstå och använda tal.

Christina går en forskarutbildning sedan 2012 inom matematikens didaktik. Före dess arbetade Christina som lärare på Bäckagårdsskolan i Husie. Parallellt arbetade hon som matematikutvecklare för dåvarande SDF Husie och även centralt för Malmö Stad. Idag arbetar hon 50 % på Dammfriskolan som lektor och 50 % som matematikutvecklare på PI.

Du når Christina på:

Christina.svensson@malmo.se

 

Nafi Zanjani, matematikutvecklare

Nafi Zanjani. Nafi är legitimerad speciallärare och gymnasielärare i matematik, datalagring, gränssnittsdesign, mjukvarudesign, programmering, webbteknik, teknik, naturvetenskaplig specialisering och spets. Hon har även en civilingenjörsutbildning inom data.

Nafi har arbetat på Celsiusgymnasiumet, Pauliskolan, Agnesfrids gymnasium och Universitetsholmens gymnasium.

Du når Nafi på:

nafi.zanjani@malmo.se

Telefon: 0729- 82 52 38

 

/Petra S Källberg