Vi beskriver – muntligt och skriftligt

Barns text och bild av hens drömhjälm.

Trafiktemat fortsätter. De flesta elever på vår skola, använder inte cykelhjälm. Därför vill vi lägga extra tid på just cykelhjälmens betydelse. Vi utgick från UR:s filmserie Gatsmart och avsnittet om att cykla. Vi samtalade om varför det är viktigt att använda cykelhjälm. Alla barn fick måla sin egen drömhjälm i trafikboken och tillsammans skrev vi en text om varför vi ska använda cykelhjälm.

Idag fortsatte vårt arbete. Vi skulle träna på att beskriva. Då passade det utmärkt att beskriva våra fina drömhjälmar.

Barn sitter på golvet framför presentation.

Som input såg vi ytterligare en film om hur vi cyklar trafiksäkert.

Barn sitter på golvet.

Filmen och samtalen engagerade våra elever.

Instruktion på whiteboard.

Vi pratade igenom lektionens mål – att beskriva.

Omslag till elevs trafikbok.

Vi plockade fram våra trafikböcker. I den dokumenterar vi allt arbete i Trafiktemat.

Barn sitter på golvet.

Först modellerade fröken genom att beskriva sin drömhjälm. Fick barnen en bild av frökens hjälm i sitt huvud?

Barn sitter på golvet.

Alla fick enskilt titta på sin drömhjälm i trafikboken och fundera på hur de skulle beskriva den med ord.
Två barn sitter på golvet.

Vi tränade på att beskriva vår hjälm muntligt för en kompis.

Två elever jobbar med sina texter.

Självklart fick vi ha trafikboken framme.

Elev håller upp bild på sin drömhjälm.

Nu hade barnen tränat flera gånger. I tur och ordning fick de presentera sin drömhjälm för hela gruppen.

Elev håller upp bild på sin drömhjälm.

Alla ville visa sin bild.

Elev håller upp bild på sin drömhjälm. Elev håller upp bild på sin drömhjälm.

Snygga hjälmar!

Elev håller upp bild på sin drömhjälm. Elev håller upp bild på sin drömhjälm.

Alla fick applåder.

Elev håller upp bild på sin drömhjälm. Elev håller upp bild på sin drömhjälm. Elev håller upp bild på sin drömhjälm. Elev håller upp bild på sin drömhjälm. Elev håller upp bild på sin drömhjälm.Text på whiteboard.

Nästa moment var att beskriva sin hjälm skriftligt. Eftersom vi tränat muntligt en god stund, var barnen väl förberedda för uppgiften. Startmening på tavlan.

Barns text och bild av hens drömhjälm.

Finfint resultat.

Barns text och bild av hens drömhjälm. Barns text och bild av hens drömhjälm. Barns text och bild av hens drömhjälm.

 

Under lektionspasset hade nu ALLA barn varit både muntligt och skriftligt aktiva. Så vill vi ha det.

Barn håller upp sin text.

Stolta och nöjda knoppar och fröknar.

Två barn jobbar med pussel.

Efter hårt arbete sjönk barnen ner på golvet i olika grupperingar…
Barn jobbar med pussel.

…och med olika sysslor.

Två barn jobbar med pussel.

Snart dags för lunch.

 

 

Text och bild: Katharina Olofsson