Vi cyklade för skolbibblan

Aldrig tidigare har årets cykelfest varit mer aktuell. Regeringens beslut den 9 mars i år, innebär att skolbiblioteket ska vara en del av undervisningen genom att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Med anledning av det besökte drygt 20 skolledare och skolbibliotekspersonal, med hjälp av cykeln, sex  inspirerande bibliotek, från förskola till gymnasium.

En halvmulen tisdagsförmiddag i slutet av maj samlades ett gäng skolbiblioteksintresserade utanför Rönnen för att påbörja en cykeltur till några utvalda skol- och förskolebibliotek. Vilka – var en överraskning för alla. Det var bara arrangörerna: biblioteksutvecklarna på Pedagogisk inspiration, som visste vart hän resan skulle bära av. I bästa “På spåret”-stil vägleddes vi från bibliotek till bibliotek av David Norgren som är en av bibliotekarierna på Pedagogisk inspiration. Även om resmålet var hemligt hade deltagarna, förutom gofika, även utlovats besök på biblioteksverksamheter som är väl integrerade i skolans verksamhet. Bibliotek som medverkar till högre måluppfyllelse och där skolbibliotekarien samverkar med ledning och personal kring elevernas lärande.

Följande biblioteksverksamheter besöktes:

Pauliskolan (gymnasium)

Malmö latinskola (gymnasium)

Gubbabackens förskola

Söderkullaskolan (grundskola)

Värner Rydénskolan (grundskola)

Möllevångsskolan (grundskola)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bibliotekarierna på Pauliskolan berättar om hur de arbetar målstyrt med elevernas lärande i fokus. Skolan har fått utmärkelsen Årets skolbibliotek 2010 samt Skolbibliotek i världsklass fem år i rad. Foto: David Norgren
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maria Jarlsdotter, stolt rektor på Malmö latinskola, berättar att hon under sin rektorskarriär alltid har haft ansvar för biblioteksverksamheten på de skolor hon arbetat på. – Skolbibliotekarier är alltid missnöjda – på ett positivt sätt. För att de alltid vill mer och att de alltid vill utvecklas, säger Maria. Foto: Maria Lindroth
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Malmö latinskolas bibliotek Foto: Maria Lindroth
gubb
På Gubbabackens förskolebibliotek är barnens delaktighet a och o. Barnen har involverats i alla led när verksamheten ska planeras och utvecklas. Biblioteket är barnens bibliotek, poängterar personalen. Foto: Karin Ahlstedt
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maria Schedvin, skolbibliotekarie på Oxievångsskolan dök upp som hemlig gäst på lunchen. Hon uppmärksammade bland annat hur svårt det är idag att anställa kompetenta skolbibliotekarier. Skolorna måste därför bli bättre på att marknadsföra sig för att skolbibliotekarier ska vilja arbeta där. Det är skolbibliotekariernas marknad! Foto: Maria Lindroth
so%cc%88derkulla
Victoria Pierce, bibliotekarie på Söderkullaskolan, berättar om skolans läsfrämjande och språkutvecklande arbete. Skolan har en riksrekryterande spetsutbildning i engelska och bilingualprofil. Många elever efterfrågar därför redan i trean skönlitteratur på engelska. Foto: Karin Ahlstedt
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
På Värner Rydénskolan fick vi inte bara fika, utan vi fick höra hur mediepedagog Monique Ghoce arbetar på ett inspirerande sätt med att stärka elevernas självkänsla och identitet. – Eleverna behöver struktur och närvarande vuxna som inte bedömer dem, säger Monique. Foto: Maria Lindroth
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Cykelresan avslutades på Möllevångsskolan – en skola med ett skolbibliotek i absoluta världsklass! Elisabet Niskakari och Cissi Andersson berättar om vikten av att läsa högt och att läsa tillsammans – även på högstadiet. Skolan arbetar ämnesövergripande med inkluderande läsning i otaliga projekt för olika åldersgrupper. Det viktiga enligt Elisabet och Cissi är att aldrig lämna eleverna ensamma med och i sin läsning. Foto: David Norgren

Det var tredje året i rad som biblioteksutvecklarna på PI arrangerade den så kallade cykelfesten och vi är nog alla överens om att det även i år var en väldigt intensiv och givande dag. Under vår cykling hann vi tillryggalägga ca 15 km malmöasfalt och vi fick uppleva oerhört mycket. Dagen gav oss ny inspiration och en vidgad bild av vad ett skolbibliotek kan vara. Stort tack till alla er som tog emot oss och berättade om era välfungerande verksamheter!

Text: Karin Ahlstedt