Vi reser i tiden

Bilder och namn uppsatta på tavla.

Oj, som tiden rusar iväg! Vi har redan gått tre veckor i skolan och vi har alla haft minst sagt fullt upp. Vi har inte haft någon mjukstart här hos treorna på Rosengårdsskolan. Det är så mycket vi ska hinna med i år. Sedan vi skrev senast här på bloggen har vi gett oss ut på en resa i tiden.

Texten "Vi reser i tiden".

Förra veckan reste vi hela vägen tillbaka till istiden. En fascinerande tid. Isens styrka, mammutarna och människorna vid isens kant. Så ofattbart längesedan och så oerhört intressant. Denna vecka reste vid vidare till jägarstenåldern.

Vi startade med att se på en film om jägarstenåldern. För att förbereda filmen så att mottagandet skulle bli så bra som möjligt, pratade vi oss igenom innehållet och bekantade oss med några expertord hämtade ur filmen. Bilder är alltid ett välkommet och nödvändigt stöd här hos oss. De hjälper oss att förstå och de är ett ovärderligt stöd för minnet.

Elever sitter på golvet och tittar på tavlan.Pedagog visar på tavlan där begrepp projiceras. Nästa morgon mjukade vi upp oss med en EPA om jägarstenåldern. Sedan introducerades en text om tidsperioden.
6

Vi läste gemensamt, pratade om nya ord och uttryck och läste igen.

Olika begrepp skrivna på tavla.

Några expertord från texten skrevs upp på tavlan. I par hjälptes vi åt att förklara ett ord i taget. Fröken satt vid datorn och dokumenterade förklaringarna.

Två elever klipper och klistrar.

Dagens uppgift blev sedan att kombinera varje expertord med rätt bild och rätt förklaring.

Elev sitter och klipper. Begreppsträning och lästräning i en skön kombination.
Bilder, begrepp och förklaringar skrivna i tabell.

Ett fint dokument att klistra in i Temaboken.

Text om jägare och samlare.

Läsläxa till dagen därpå. En ganska svårt text.

Text om jägare och samlare.

Ett gäng fick träna in en text med färre ord men ändå med viktig information.

Elever sitter och läser vid bord.

Nästa morgon startade med en parläsningsstund. Fröken gick runt och lyssnade på alla och texten lästes flera gånger tills alla hade hunnit läsa för fröken.

Barnhänder ligger på papper.

För eleverna är det viktigt att få läsa upp läxan varje gång de läst hemma. Uppläsningen av läxan i skolan blir dessutom ett extra och välkommet lästräningstillfälle.

Olika begrepp skrivna på tavla.

Sedan kom expertorden från texten upp på tavlan igen.

Elever sitter på golvet och samtalar.

I par repeterade vi dem, turades om att förklara dem för varandra. Om någon inte hittade ord hjälpte vi varandra.

Mål skrivna på tavla.

Dagens uppgift var att skriva en mening om med varje expertord. Ingen lätt uppgift.

Förklaringar om jägare skrivna på tavla.

Vi hjälptes åt med det första ordet.

Elever sitter och golv och räcker upp händerna.

Eleverna kom med olika förslag på hur en mening om en jägare på stenåldern kunde se ut.

Elev skriver på uppfälld laptop. Sedan var det dags att prova på egen hand. Vi hade sett film, läst texter, pratat om orden, förklarat dem, skrivit gemensamma förklaringar, parat ihop ord – bild och förklaring, förklarat muntligt igen. Noggranna förberedelser, ändå ingen självklart uppgift.
Olika begrepp skrivna på papper.

Orden på en lista.

Begrepp förklarade på papper. I morgon hoppar vi in i tidsmaskinen igen. Dags att styra mot odlarstenåldern.

Text och bild: Anna Duncanson