Vi skriver faktatexter – språkgrupp 1

Elev håller upp bild och text om harar.

Stunden var kommen. För att kunna nivåanpassa valde vi att producera faktatexterna i respektive språkgrupp. Här kommer resultatet från språkgrupp 1.
Instruktion på tavlan.

Idag hade vi dubbelpass i språkgrupperna. Under första passet förberedde vi oss genom att återigen skapa en faktatext gemensamt, på samma sätt som vi tränat tidigare i veckan. Slutmålet på tavlan.

Bilder på harar projiceras.

Vi tittade på de bilder vi haft framme tidigare i veckan.

Barngruppen sitter på golvet.

Barnen fick utifrån bilderna säga olika saker de vet om harar.

Skriven text om harar på tavla.

Vi kom överens om vilket ord som var viktigast i barnens faktameningar, och listade dem på tavlan.

Elever sitter och jobbar i bänkraderna.

Dags att börja skriva. Alla på sina arbetsplatser.
Skriven text om harar på tavla.

Någon fick välja ett ord från listan och skapa en mening utifrån det.
Skriven text om harar.

Gemensam skrivning.
Fakta om harar står på tavlan.

Nytt ord och ny mening.

Elever sitter i sina bänkar och skriver.

Här tränar vi bland annat struktur, meningsbyggnad, mellanrum mellan orden, punkt och stor bokstav.Skriven faktatext om harar. Text på tavla om harar.

Sex ord och sex meningar blev till en fin faktatext, skapad av barnen.

Skriven faktatext om harar.

Snyggt!

Pedagog framför barngrupp.

Avslutningsvis läste vi igenom vår faktatext tillsammans i kör. Nu var det dags för lunch!Instruktion på tavlan.

Mätta, belåtna och rastade påminde vi oss om dagens mål.
Bilder på harar projiceras.

Samma bilder upp.
Ord associerade med harar.

Några gamla och några nya ord, listades på tavlan.

Papper med bild på hare.

Extrafint arbetsblad. Barnen fick välja ut tre ord från listan och skriva tre meningar utifrån dem. Fröken hade skrivit startordet ”Harar…” i varje mening, som ett extra stöd.

Barnhänder på laptop.

Någon skriver på dator.

Elev skriver text om harar.

Efter alla förberedelser visste alla barn exakt vad de skulle göra. Dessutom hade de lärt sig väldigt mycket om harar under resans gång.

Elev håller upp bild och text om harar.

Vilka fina faktatexter!
Elev håller upp bild och text om harar.

Skrivna helt på egen hand.

Elever läser i böcker.Efter hårt arbete kommer belöning. Idag blev det läsfrossa!

Text och bild: Katharina Olofsson