”Vi vill fördjupa elevernas kunskap i mänskliga rättigheter…”

All skolpersonal samlas för att ge rasismen rött kort för allas lika värde. personalen håller i ett kort med Texten Ge rasismen rätt kort och ett kort med texten för allas lika värde, i pridflagggans färger.
Skolans personal

Grundskolefotoll mot rasism- för allas lika värde 2019/2020 (GFMR) får äran att förstärkas med Kunghögsskolans ”trupp”.  Välkomna kollegor! Jag kontaktar  Sara Håkansson, administrativ chef, på Kungshögsskolan. Sara vill vara med och bidra till GFMR med sin egen, skolans, kollegornas och elevernas engagemang och kunskap. Jag blir så inspirerad när kollegor runt om i Malmö önskar engagera sig och bidra till skapandet av skolöverskridande kollegiala möten och ett socialt hållbart Malmö.  Jag vill förstå vilka tankar, känslor och perspektiv som driver Sara som människa och chef i samtiden. Varför Kungshögsskolan Ger rasismen rött kort! Tack för du delar med dig av dina tankar Sara. Ert engagemang i arbetet mot rasismer och alla människors lika värde gör enorm skillnad i samtiden och, inspirerar skolor i hela Sverige att hålla ihop mot rasismen. Tack Sara!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

1.      Vad har drivit dig till att arbeta inom skola som chef/rektor?

Nummer ett i mitt arbete är och har alltid varit eleverna. Att verka för barn och unga i sitt sammanhang på både individ, grupp och organisationsnivå är för mig ett privilegium men också en möjlighet att få vara en del i arbetet med vår framtid, dvs samhällets unga.

2.       Vad är du stoltast över på din skola, vad är det bästa med din skola och varför?

På vår skola har vi under några år aktivt arbetat med bemötande och förhållningssätt, samsyn och vår gemensamma organisation. När jag ser hur det arbetet är levande i vår skolas vardag och ger direkt effekt ut till våra elever blir jag både stolt och glad över allas gemensamma insatser för att tillsammans skapa och organisera oss för arbetet med varje elevs bästa skola.

3.       Hur kommer det sig att er skola vill Ge rasismen rött kort? Vad vill ni förmedla?

Vi vill fördjupa elevernas kunskap i mänskliga rättigheter, antidiskriminering och lyfta varje människas ansvar i att alla ska behandlas med respekt oavsett vem man är, hur man ser ut eller hur man känner sig. Vi tror på att kunskap och delaktighet medför en stor gemensam kraft att motverka rasism. Tillsammans är vi starka!

4.       Hur kopplar du Varje elevs bästa skola strategin till Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde?

Genom kunskap och delaktighet i det arbete som Grundskolefotboll mot rasism tar avstamp i så arbetar vi aktivt med vad Varje elevs bästa skola står för och samlas tillsammans med eleverna över ämnen som berör rättigheter, skyldigheter och möjligheter i vårt samhälle. Vi tror att varje elev genom kunskapen kan ges en större möjlighet till framtidstro, förmåga och möjlighet att göra egna val.

5.       Vad driver dig som ledare i din profession?

Min grundvärdering är att alla ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag och när vi tillsammans arbetar med att skapa dessa möjligheter drivs jag vidare i mitt arbete och kan se varje människa (elev, medarbetare och kollega) utvecklas, lyckas och utmanas. I varje process såväl operativa som strategiska är det eleverna som driver mig framåt i mitt uppdrag som Administrativ Chef. För att lyckas med mitt uppdrag behöver jag vara där det händer, avläsa behov, förenkla, utmana och effektivisera och vem kan då driva mig framåt bättre än våra elever?

 

Sara Håkansson, administrativ chef, Kungshögsskolan Ger rasismen rätt kort - för Allas lika värde
Sara Håkansson, administrativ chef, Kungshögsskolan Ger rasismen rätt kort – för Allas lika värde