Viktigt allra yngsta får tar en större plats i forskningen

Kvinna hoppar upp i luften.
Ögonblicksforskning i Tromsö aktionsforsknings konferens!

På gåtorna går alla och firar här i Tromsö med sina fina folkdräkter. Det känns som en fest där alla vill vara med och ta plats och inte minst de små barn som går med sin förskolepersonal och föräldrar. Två små barn i norska folkdräkter viftar med norsk flagga.

Idag den 17maj flaggar Norge och jag flaggar på responsen som pedagogerna får från sitt arbete om ögonblicksforskning.

Marie Jonsson, från Uteförskola Stock och sten kom också till aktionsforskningskonferensen.

Hon gjorde sin presentation och säger: Alla tyckte att vår ögonblicksfråga var väldigt intressant och blev väldigt fascinerade av hur forskningen visade på hur mycket barnen kan och hur vi arbetar och reflekterar över deras inflytande och vikten av att jobba med ”Stopp min kropp”.

”I den responsen som jag fick lyftes det fram hur viktigt det är att de allra yngsta får tar en större plats i forskningen rörande förskolan”.

”Jag tycker att handledningen i vårt arbete har präglats av inkludering och hur vi har arbetat med ögonblicksforskning både på verksamhetsutvecklingsdagar och vid reflektionstillfällen. Det har lett till att alla, iallafall i mitt arbetslag, har känt sig delaktiga genom hela processen och därmed blir arbetet med ögonblicksforskning levande och vi ser det magiska med det verktyget.”