Vilka lässtrategier använder du?

Under hösten hölls på Pauliskolan tre olika workshoppar om lässtrategier. Den första handlade om strategier man kan använda för att förbereda läsning, den andra om strategier att använda under tiden man läser och den tredje om strategier att använda efter läsningens slut. Workshopparna var 45 minuter långa och bestod av en kort genomgång. Därefter fick deltagarna prova på exempel från klassrummet. Workshopparna avslutades med att deltagarna fick diskutera vilka strategier som kändes mest relevanta och vilka de tänkte testa i klassrummet.

Under våren ges workshopparna ytterligare en gång. Här kan man läsa mer i detalj vilka strategier och exempel som presenterades.

Camilla Lindskoug, förstelärare på Pauli gymnasium