Vilket intresse för NT-Utveckling

Elev håller upp knäckebröd.

I torsdags var det äntligen dags för NO-lärarna i Malmö Stad att ta del av det kollegiala lärandet som är en grundpelare för oss i vårt arbete. Den första delen av fem i vår seminarieserie handlade om att utveckla elevernas lärande i NO-klassrummet.

Instruktioner och svävande knäckebröd.

Det blev en miniföreläsning om b.la mål med NO-undervisningen, principer för lärande, frågor och samtal i ett NO-klassrum, hur tänker man kring utmanande aktiviteter, rika/öppna frågor, olika strategier för att stödja eleverna i deras eget lärande, hur skapar vi aktiviteter så att eleverna får möjlighet att samtala om sina idéer och tankar i både mindre grupper och i helklass. När vi pratat en del så var det dags för workshop.

I workshopen den här gången arbetade vi b la med DINO (ett bedömningsstöd för formativ bedömning i år 1-6 i NO)och concept cartoons. Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för NO-ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Tanken är att väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera elevernas naturvetenskapliga tänkande.

Den här concept cartoon använde vi oss av på workshopen.

cc1

Om du blivit nyfiken på Concept Cartoons och undrar hur du kan använda dem i ditt klassrum så ta dig några minuter för att kika på denna inspirationsfilm.

Ett annat omtyckt tips på hur man kan ha helklassdiskussioner var att använda LINO. Lino är en digital anslagstavla där man kan synliggöra elevernas tankar, ideér och hypoteser. Genom att använda en digital anslagstavla kommer alla elever till tals och allas ideér synliggörs. Se hur det såg ut när lärarna provade på bilden i början av inlägget.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Nästa del i vår seminarieserie går av stapeln den 19/1-2015 och kommer b la handla om bedömning och betygsättning börjar i planeringen, planering och genomförande i klassrummet samt att vi går igenom olika pedagogiska planeringar