Vill du lära dig programmera tillsammans med dina elever?

I ett projekt som sträcker sig över 18 veckor kommer 6 klasser från åk 6 tom gymnasiet att få lära sig att programmera. Vill du vara med? Inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet.

Elever står och samtalar.

Fakta om STPLN.

STPLN har i samarbete med Arduino Verkstad sökt och fått finansiering för ett projekt som heter Kreatech för att tillgängliggöra CTC – Creative Technologies in the Classroom till svenska skolor. Det är en samarbetsbaserad lärandeplattform gjord för skolor som vill integrera ny teknik i sin befintliga teknikundervisning.

CTC består av fyra delar som lärare och elever går genom och tillsammans utvecklar sin kunskap och förståelse för teknik. Projektet sträcker sig över 18 veckor och du bör räkna med att få genomföra ca 3 st 45-minuterspass i veckan med dina elever. Övningarna är utformade för att klaras av på denna tid.

Fakta om Arduino verkstad.Projektet är helt gratis att delta i och allt material som behövs ingår kostnadsfritt. Så passa på att anmäla ditt intresse redan idag! Deadline för anmälan är 31 oktober.

Skulle din klass inte vara en av de utvalda klasserna som får delta kostnadsfritt går det att vara med ändå till självkostnadspris för materialet. Man får samma tillgång till fortbildning och handledning under projektet. Materialet beräknas i så fall kosta ca 7000 kronor.

Projektet avslutas med en stor utställning där eleverna får visa upp sina alster.

Själva kurserna ligger redan uppe på nätet men är ännu inte helt översatta till svenska än. Titta mer om du är nyfiken:
http://madrid.verkstad.cc/en/home/

För mer information och anmälan kontaktar du Christian på STPLN: christian@stpln.se

Kopplingen till LGR11

Syftet med teknikundervisningen i skolan är att göra teknikens roll i samhället synlig för eleven. Genom CTC blir tekniken begriplig och handgriplig, elevena kan genom praktiska experiment förstå hur saker i vardagen fungerar. En av de stora fokusområdena för CTC är att låta eleverna på ett kreativt sätt tillsammans lösa tekniska problem på ett kreativt sätt.

I kursplanen för teknik står det att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att…

  • identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Läs mer om projektet i denna pdf.

Foto: STPLN