Vinnare Malmö pedagogpris 2019 (Fskf): Sandra Lagerholm, Annelie Niklasson och Maria Ingheden

Peter Lindberg läser motiveringen för pristagarna
Förskoledirektör Peter Lindberg läser motiveringen för pristagarna

Tillsammans har Sandra, Annelie och Maria gjort en fantastisk insats med barnen. De utgjorde under förra läsåret tillsammans arbetslaget på avdelningen Trollskogen på Nicke Pings förskola i Oxie. Förskolläraren Sandra har arbetat med metoden storyline under en längre period och lyckats sprida och implementera arbetet tillsammans med barnskötarna Annelie och Maria. Arbetet vilar på en vetenskaplig grund där äventyrspedagogik och storyline går hand i hand. Genom analyser och reflektioner av både beprövad erfarenhet och aktuell forskning fördjupar Sandra lärandet tillsammans med  Annelie, Maria och barnen.

I början av terminen jobbar arbetslaget med nyfikenhetsveckor, då ledtrådar ”planteras ut” och skapar upplevelser för barnen. Det finns tydliga kopplingar till läroplanen och förskolans utvecklingsmål. När projekten startas är det barnen som är bärare av projektet, undervisningen kan skifta fokus efter barnens intresse. Barnens inre drivkraft med fantasi och föreställningsförmåga är det som för arbetet framåt. Sandra, Annelie och Maria dokumenterar, filmar, reflekterar och låter barnen komma till tals i både genomförande och planering. Barngruppen stärks och det skapas en gemenskap som syns och märks tydligt. Både vårdnadshavare och förskolans ledning vittnar om hur engagerade barnen är i arbetet och hur roligt de tycker det är att vara på förskolan. ”De väcker stjärnor i barnens ögon” sammanfattar förskolans tidigare (numera pensionerade) rektor arbetet.

Läs mer om Sandra, Annelie och Marias arbete här.

Under måndagen överraskades de av förskoledirektör Peter Lindberg.

Maria Ingheden, Sandra Lagerholm och Annelie Niklasson med blombuketter och diplom.
Från vänster: Maria Ingheden, Sandra Lagerholm och Annelie Niklasson

Stort grattis till Malmö stads pedagogpris i kategorin förskola. Hur känns det att ha fått det?

Annelie Niklasson: Jag känner mig stolt och framför allt glad över att våra barns föräldrar har nominerat oss. Jag är helt tagen!

Sandra Lagerholm: Ja, och så är man stolt över att äventyrspedagogiken som vi har arbetat med har gett resultat!

Maria Ingheden: Även om man märker själv att man gör ett bra jobb så ger det så mycket energi att få den här bekräftelsen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Sandra Lagerholm: Det roligaste är barnens glädje, hur de pratar och lever sig in. Arbetet stannar aldrig, de har med sig äventyren hem till familjen också, det märker vi när vi pratar med föräldrarna. Det är barnens egna tankar som driver arbetet!

Maria Ingheden: Man ser att deras ögon lyser upp! Det är det bästa.

Annelie Niklasson: Jag måste säga, jag har jobbat i förskola sedan 1985 och så roligt som jag har det i den här verksamheten har jag aldrig tidigare haft! Jag tror att det delvis beror på att föräldrarna också är med i det här arbetssättet, de märker lärandet som sker även där hemma.

Varför tror ni att just ni fick priset?

Sandra Lagerholm: Det är kanske för att det här arbetssättet gör att lärandet kan ske i ett för barnen meningsfullt sammanhang. Det och att få med barnen, deras engagemang – det är ledorden för oss. Det är verkligen på riktigt för dem! Eftersom barnen blir så engagerade genom äventyrspedagogiken, vilket i och för sig kräver mycket arbete, så går lärandet lätt med det här arbetssättet. De blir så nyfikna och får sånt driv i lärandet.

Annelie Niklasson: Sen tycker jag också att vi som arbetslag har kompletterat varandra så bra, den ena kanske går in i en roll och leker medan den andra ordnar material för nästa etapp, till exempel. Vi lyssnar på barnen och skapar lärandet utifrån deras tankar och fantasi. Vi tre arbetar dock inte tillsammans det här läsåret, istället sprider vi nu arbetssättet på våra respektive avdelningar.

Maria Ingheden: Det märks verkligen att barnen sugs in i äventyret, häromdagen var det ett barn från en annan avdelning, som kom fram till mig trots att han inte känner mig så väl för att han så gärna ville berätta om deras äventyr, som bland annat handlar om nerskräpning och natur.

Priset, 5000 kr, ska användas till kompetensutveckling för att stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling, har ni redan tankar om hur ni vill använda pengarna?

Annelie Niklasson: Jag är så tagen nu så jag kan inte riktigt tänka! Kanske skulle vi gå en kurs i äventyrspedagogik, för att lära oss ännu mer!

Sandra Lagerholm: Ja, jag skulle gärna vilja använda pengarna till att gå djupare – få lite mer kött på benen. Kanske åka till Luleå!

 

Juryns motivering lyder:

Genom att använda sig av storyline och äventyrspedagogik i sin verksamhet på Nicke Pings förskola avd Trollskogen, fångas barnens kreativitet och fantasi. Tillsammans med barnen skapar pedagogerna Sandra, Annelie och Maria, historier och äventyr fyllda med flaskpost och skattkistor med uppdrag och ledtrådar. Historierna blir så verkliga för barnen att de lever sig in i dem så väl och tar dem med sig hem och kommer nästa dag med nyfikenhet och längtan efter mer. Genom att låta alla barn vara delaktiga i verksamheten, fånga in och använda barnens olika styrkor och kreativitet, stärks hela gruppens lärande genom att man lär av varandra.

 

Stort grattis Sandra, Annelie och Maria!