Vinnarna av Malmö pedagogpris 2021 

Bild på Eva Henriksson Garatea

Vinnarna är offentliggjorda och har fått ta emot priset i samtliga kategorier. Vinnarna blev Lina Karlström från Uteförskolan Stock och sten, Angelica Ioseinov från Munkhätteskolan samt Eva Henriksson Garatea från S:t Petri skola. Malmö delar gratulerar de fantastiska pedagogerna och har denna vecka särskilt fokus på en fantastisk och engagerad pedagog som tilldelades priset postumt – Eva Henriksson Garatea.

Eva har under sin långa karriär uträttat enastående lärargärningar och har under alla år varit en uppskattad lärare på S:t Petri skola. Evas ständiga driv att utveckla tog sig uttryck på en mängd sätt såväl innanför som utanför S:t Petri. Hon har föreläst vid seminarier och konferenser, bloggat och frikostigt delat med sig av material även på Malmö delar. Denna vecka presenterar vi en del av det material hon bidragit till och delat med sig av. Vi är tacksamma över att ha fått ta del av delar av hennes kompetens:

Konspirationsteorier

I det här arbetsområdet får eleverna utveckla sin förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och för att skapa olika identiteter.

Eleverna är idag på gott och ont exponerade för ett stort informationsflöde. Många elever kan mycket väl göra en källkritisk granskning av historiska källor, men när det kommer till informationsflödet de dagligen översköljs med använder de sällan dessa kunskaper.

Historiebruk med Malmö som utgångspunkt

Nedan resurser och arbetsområden presenterar historia i vår närmiljö. På så sätt kommer historiska händelser närmare eleverna och de kan besöka de platser där historiska händelser har utspelat sig. Välj och vraka mellan gripande och intressanta infallsvinklar:

Vi på Malmö delar är tacksamma för att vi liksom elever och pedagoger har få ta del av Evas kunnighet och kompetens. Vi är många som kommer att minnas en mycket engagerad och inspirerande människa som är i ljust minne bevarad!

Annika och Lena, Redaktörer på Malmö delar