”Visa att du tror på dina elever och reflektera över ditt eget och deras mindset”

Kvinna står vid vägg.

Den 26 september är det dags för Pedagog Malmö Live – en dag i kollegiala lärandets anda. Nu presenterar vi en av dagens keynoteföreläsare. Alva Appelgren har en PhD i kognitiv neurovetenskap från Karolinska Institutet och är verksam som konsult och lärare inom bland annat motivation, feedback och growth mindset.

Vad kommer din föreläsning att handla om?
— Föreläsningen kommer handla om hur vi som lärare skapar förutsättningarna för att öka elevernas motivation. Jag kommer att resonera kring hur återkoppling och vårt sätt att tänka påverkar barn och vuxnas utveckling utifrån ett hjärnperspektiv. Det handlar om faktorer som gör att feedback både kan leda till utveckling och göra att en person känner sig osäker. Jag kommer även prata om hur barns förväntningar påverkar deras vilja att slutföra uppgifter som kräver hög koncentration och hur vi kan bli bättre på att skapa förutsättningarna som bidrar till kämpaglöden att fortsätta utvecklas och lära.

Varför är detta viktigt att belysa?
— Att prata om feedback och mindset är viktigt för det kan göra stor skillnad för både elev och lärare. Det är något vi jobbar med dagligen och därför är det viktigt att känna till forskningen bakom och effekterna av hur vi agerar.

Vem är målgrupp för din föreläsning?
— Målgruppen är lärare eller ledare som är intresserade av att lära sig om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för elevers lärande.

Vilket är ditt bästa tips till lärare och skolledare i deras yrke utifrån det ämne du kommer att föreläsa om?
— Visa att du tror på dina elever och reflektera över ditt eget och deras mindset.

Foto: Alexandria Neoh

Vill du läsa mer om vad som händer på studiedagen? Klicka här!