Workshop x 3 på Värner Rydénskolan

Halvätet äpple ligger vid tangentbord.

Jag och workshopledarna cyklar tillsammans mot Värner Rydénskolan. Det är ännu en fantastisk höstdag med soldis, måttlig vind och träden är vackert höstfärgade. Vi cyklar genom tunneln med mosaikbilden av Zlatans Leende. Strax efter befinner vi oss i skolans personalrum. Där är det är gott fika framdukat och vi möts av en härlig stämning. En bra början på en eftermiddag med workshops kring IKT & lärande i SKIFTNYCKELENS tecken. 

Denna sena eftermiddag den 8 oktober, deltog runt trettio pedagoger på Värner Rydénskolan i någon av de tre workshops som fanns att välja mellan:

 • Skriva och samarbeta i Google Drive för noviser med Pernilla
 • Google Drive & formativ bedömning med Camilla
 • Digitalt berättande med Karin

Syftet med eftermiddagens workshops var att ge en första introduktion och bekantskap till några av de utvalda och prioriterade utvecklingsområden som Utvecklingsgruppen på skolan har arbetat fram, se tidigare blogginlägg.

Ros och ris i enkät

En enkätutvärdering av workshopen, se här, visar att lärarna tyckte det var lärorikt, givande och intressant. En del pedagoger tyckte det var mycket att ta in, att de känner sig osäkra och önskar mer tid för repetition och att få prova i ett mer konkret sammanhang.

Skolans Utvecklingsgrupp tänker att kollegor och medarbetare ska ges flera tillfällen för att kunna sätta sig in i verktygens funktioner och dess pedagogiska möjligheter. Men det är såklart svårt att få med hela bokens innehåll på första sidan.

Cirkeldiagram ang nytta av workshop.

 

Skärmavbild av hur man skapar olika saker i google.
Dokumenttyper i Google Drive

Samarbete i Google Drive

Många av pedagogerna ser de pedagogiska möjligheterna med de verktyg de fick prova under eftermiddagen. Flera blev väldigt sugna på att arbeta i Google Drive med delade dokument tillsammans med sina elever. Dokumentens kommentarfunktion som kan användas för formativ bedömning väckte särskild förtjusning.

Samtidigt uttrycker pedagogerna en uppgivenhet över att det inte finns tillräckligt med elevdatorer på skolan så att media & IT kan bli ett dagligt verktyg i skolarbetet för alla klasser.

Digitalt berättande – en lärande process med stora möjligheter

I workshopen om Digitalt berättande lyste kreativitetens glödlampa. Det är lätt att bli förälskad i programmet PhotoStory3 och det glittrade lite extra i ögonen på dem som i slutet av eftermiddagen visade upp sina filmer för kollegorna. Det var tydligt att digitalt berättande gav mersmak.

Google Drive, Google Apps och Outlook. Vad är vad?

Ikoner för olika appar i google och i outlook.
Klicka för större storlek.

Workshopen samt utvärdering visar också att det det är svårt att reda ut begreppen kring Google Drive, Google Apps och Outlook – och varför Google Apps när Outlook finns? Det är såklart inte lätt veta eftersom information inte nått ut till all skolpersonal ännu. Om framtida workshops ska kännas meningsfulla kan det dock vara bra att känna till hur det förhåller sig med dessa saker. Se förklarande skiss här.

Önskemål om vad som workshopledarna kan tänka på till nästa workshop: 

 • Lite lugnare tempo!
 • Få tillgång till liten lathund.
 • Bättre utan kurs än detta.
 • Behöver använda tiden till något med röd tråd.
 • Att dela oss i mindre grupper då kan man ha mer tid att komma fram till alla behöver hjälp.
 • Kunna hitta bilder, praktiskt arbete med yngre barn.
 • Allt var bra!!!!!!
 • Lite längre tid och några eller någon mer övning!
 • Extrauppgifter för oss som mer vana och snabba.
 • Konkret prova.
 • Man kan kanske ha färdiga uppgifter, som man kan jobba med på egen hand.
Se bildspel:

Text & foto:
Charlotte Christoffersen

Charlotte Christoffersen