Young Business Creatives – YBC i Nacka

I mitten av oktober förra året besökte jag och bibliotekarie Maria Göransson Young Business Creatives, YBC, och vi träffade där Daniel Lundqvist som då arbetade som skolledare på YBC. Idag jobbar Daniel som förbundschef, Välfärd i Nacka och han är även konsult och föreläsare. Följ honom gärna på twitter: @dlundq

Klassrum på YBC

YBC ligger i Sickla affärsdistrikt i Nacka. Lokalerna inryms i ett hus med flera verksamheter – alla har de gemensamma nämnarna innovation och kreativitet. YBC är en kommunal gymnasieskola med 390 elever och 1-1-lösning. På sin webbsida skriver man att “YBC är en nyskapande satsning från Nacka kommun för morgondagens entreprenörer”. Man har ett flitigt samarbete med närliggande verksamheter och näringsliv.

Skolan ska inte vara en isolerad ö, utan en MÖTESPLATS och en aktiv aktör i dagens samhälle. Skolans elever ska rustas med förmågor så som kreativitet, innovation, entreprenörskap, kommunikation och affärsmässighet.

Vid besöket diskuterade vi bland annat bibliotekariens yrkesroll med Daniel. Maria och jag har ofta ställt oss frågan: Vad är det vi egentligen gör? Hur jobbar vi idag jämfört med hur vi jobbade för fem år sedan? En minutiös och slavisk ordning på hyllorna har kanske fått stå tillbaka för till exempel omvärldsbevakning och interaktiv kommunikation. Det var vid besöket på YBC som vi på allvar började diskutera begreppen Learning Designer & Facilitator.

Några veckor senare ändrade jag min mailsignatur på eget bevåg och skrev Learning Designer  istället för bibliotekarie. Det tog ca 2 månader innan någon sa något om detta till mig, men efter hand fick jag veta att detta skapat en del diskussioner bland bibliotekarier. Jag hade alltså uppnått mitt syfte utan att veta om det: att ta upp diskussionen om yrkesrollen samt om och hur den förändras.

Text: Karin Ahlstedt