Framtidsförmågor i fokus genom kultur

Vi intervjuade professor Anne Bamford när hon besökte Malmö och det blev en pratstund om vilken roll kultur kan spela i skolan och om hur det är ett bra sätt för eleverna att slipa på "framtidsförmågor" som kommunikation och problemlösning.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Spotify. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Professor Anne Bamford är internationellt erkänd för sin forskning om kreativitet, livslångt lärande och teknologi. Hon är verksam som strategisk chef för utbildningsfrågor vid City of London Corporation i England och har forskat om bland annat estetiska lärprocesser och hur de kan ha en positiv inverkan på elevers lärande.

Under sitt Malmöbesök föreläste Anne Bamford bland annat för rektorer och gav dessa inspirerande infallsvinklar till att arbeta mer med kultur i skolan. I juni 2022 antog grundskoleförvaltningen en förvaltningsgemensam kulturplan (för 2022–2025), en plan som ska vägleda till hur förvaltningarna ska leva upp till skolans kulturuppdrag.

– Om du inte arbetat så mycket med kultur i skolan tidigare är det en god idé att starta med och fokusera på ett område och kanske även göra det under en tidsbegränsad period. Gör det bara under en vecka och gör det som ett projekt. Jag är ett stort fan av ”pilotprojekt”, eftersom det då ger dig en ursäkt att sedan bara fortsätta utifrån devisen ”vi bara testar, det är ett pilotprojekt”. Då blir det heller inte så laddat, säger Anne Bamford.

Arbeta med lokala kulturaktörer

Hon rekommenderar också att man som skola samarbeta med lokala kulturaktörer och institutioner, som till exempel kan hjälpa till med att boka och bjuda in konstnärer till skolorna.

– Se om du kan samarbeta med lokala konstnärer eller andra skolor som varit framgångsrika med att jobba med kultur i skolan. Gemensamt för de skolor som lyckas med det här är att de håller det ganska lokalt och utgår från vad barnen är intresserade av. Ta med barnen och se en pjäs eller en konstutställning, men se till att förbereda eleverna innan ni går dit och arbeta med det även efteråt. Om det är en pjäs kan du fokusera på drama eller om det är en pjäs om identitet kan ni arbeta med det som ett tema, säger Anne Bamford.

– Varför är det så viktigt att arbeta med kultur i skolan?

– Först och främst för att det är ett barns rättighet. Alla har rätt att få delta i kulturella aktiviteter, det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det handlar om att vara människa. Bortom det handlar det om att vi behöver ha de ”fusion skills” (de ”framtidsförmågor” som tros bli än viktigare framöver, som samarbete, problemlösning, muntlig och skriftlig kommunikation och initiativförmåga, red anm.) som man lär sig genom att delta i kulturella aktiviteter, säger Ann Bamford.

Fokusera på framtidsförmågor

Anne Bamford kommer också med några radikala förslag på hur undervisningen i våra skolor kan anpassas för att mer fokusera på dessa “fusion skills”, det vill säga de kompetenser som tros bli än viktigare i framtiden.

– Det som måste försvinna är indelningen i ämnen, för vi arbetar och tänker inte så längre. Under en vanlig arbetsdag måste jag till exempel vara en forskare, matematiker, författare, konstnär, kreativt geni, problemlösare, konsult, kommunikatör…även om vi arbetar inom en specialiserad industri, så är det väldigt komplicerad. Genomsnittspersonen måste ha nio olika karriärer i sitt liv. Skolämnena kommer att försvinna och vi måste vara redo för det, säger Anne Bamford.

Podagog Malmö är en podd som lyfter pedagogiken och arbetet i Malmö skolor och den görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Bland gästerna finns pedagoger, rektorer och annan skolpersonal. Lyssna på podden här eller till exempel på Spotify!