Ledarduon om samarbete och systematik

Hur får man egentligen med sig medarbetarna på SKA-tåget? Om detta och mycket annat berättar ledarduon Nina Svensson och Ulrika Wirgin i detta avsnitt av Podagog Malmö. Först reder vi ut hur deras samarbete inleddes – det har inte varit någon enkel resa.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Spotify. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Som rektor respektive biträdande rektor på Mellersta Förstadsskolan är det Nina Svensson och Ulrika Wirgin som står vid rodret när det gäller skolans systematiska kvalitetsarbete – ett arbete som uppmärksammats inte bara för sin systematik utan också transparens. I det här avsnittet av Podagog Malmö berättar de om sitt samarbete och sina verktyg för att få med all personal i det systematiska kvalitetsarbetet. Under våren tilldelades Nina Svensson Stora skolledarpriset.

Stora skolledarpriset

Så här löd juryns motivering: ”Nina är en ledare som inte drar sig för att anta svåra utmaningar. Hon har förmågan att, genom envist och tålmodigt arbete, få verksamheter att präglas av stabilitet, systematik och transparens. I en vardag som utmärks av stor mångfald lyckas hon sätta rutiner som skapar trygghet och ger de bästa förutsättningarna för lärande och trivsel. Tillsammans med sin personal har hon skapat en stark förbättringskultur där såväl vetenskap och beprövad erfarenhet som nytänkande har sin givna plats. Framtiden kommer sannolikt med fortsatta utmaningar, men med det systematiska arbetssätt som Nina etablerat står hennes skola väl rustad även för dessa.”

– Det betyder faktiskt jättemycket. Det betyder mycket för mig naturligtvis, men framför allt betyder det mycket för mig för att jag ser vilken stolthet medarbetare och elever känner inför vår skola. Att det här priset har landat i Malmö känner jag också en en väldigt stor stolthet över, med tanke på det långsiktiga och hårda arbete som många skolledare i Malmö och lärare och elever gör.

Så inleddes samarbetet

I dag har de två ett nära och framgångsrikt samarbete, men det har varit en lång väg dit. På frågan om hur deras yrkesmässiga samarbete inleddes svarar de så här:

– Det var en dimmig morgon i februari, när vi möttes första gången… Jag var facklig representant och skulle intervjua rektorskandidater till Rörsjöskolan Zenith. Nina var en av dem. Jag kom ihåg att du svarade med långa meningar och skrattade hur mycket som helst. Jag tänkte; det här var oseriöst… (skratt). Mitt första intryck var att det här kommer inte bli lätt för någon av oss. Jag tror att mycket låg i att Rörsjöskolan Zenith hade många stora utmaningar. Nina kom från en helt annan typ av skola. Vi var en högindexskola, Nina kom från en lite lägre index-skola. Så våra farhågor var nog, ”förstår hon vad hon gett sig in på?” säger Ulrika Wirgin.

– Det enda jag var säker på var att eleverna kommer inte bli några problem…jag hade ju jobbat som lärare i 19 år innan jag var två år som biträdande rektor på Rönnen. Då visste jag att jag ville vidare till en rektorstjänst. Det jag fokuserade på var att försöka vinna tillit hos personalen. Det tar lite tid och där får man ju också vara systematisk, transparent och strategisk i vissa sammanhang, säger Nina Svensson.

Ny skola, nya utmaningar

Hösten 2019 var utmaningen att hitta en gemensam riktning bland både befintlig och ny personal när portarna till Mellersta Förstadsskolan slogs upp igen. När det gäller att nå ut till all personal med det systematiska kvalitetsarbetet säger de så här:

– Lite grann var det att börja om från början; berätta vilka tankar vi har och vilka strukturer vi har i det systematiska kvalitetsarbetet. Det hade vi ju sett gav effekt. Samtidigt som vi försökte skaffa nya medledare i organisationen bland de som kom nya, så att de kände ägarskap i organisationens strukturer, säger Nina Svensson.

Podagog Malmö är en podd som lyfter pedagogiken och arbetet i Malmö skolor och den görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Bland gästerna finns pedagoger, rektorer och annan skolpersonal. Lyssna på podden här eller till exempel på Spotify!