”Digitalisering gynnar lärandet i längden”

KTH-Professor Stefan Hrastinski möter oss i ett samtal kring digitaliseringen inom utbildning i allmänhet och hur man ska tänka digitalisering inom skolutveckling i synnerhet. Hur möter vi AI inom skolans värld? Är det ett tåg vi ska vara med på eller inte? Hur möts vi inom skolans värld och skapar en grogrund för utveckling för alla, gammal som ung, ny som veteran? 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Spotify. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Stefan Hrastinski berättar om hur han ser på att digitaliseringen initialt kanske ställer högre krav på det pedagogiska arbetet, men att det i längden skapar ett mer gynnsamt lärande.

Dock poängterar han att det är viktigt att detta sker med en medvetenhet. “Det kontinuerliga stödet är viktigt men generellt läggs kanske lite för mycket it-ansvar på lärare. Det är viktigt att det finns ett it-stöd för lärare.”

Chat GPT har nått upp till 100 miljoner användare på två månaders tid. Det kan jämföras med t.ex. Facebook som på tio månader fick en miljon aktiva användare. Folk är hungriga att använda denna tjänst.

Professor Hrastinski kommenterar AI: “Jag tror att AI kommer ha stor påverkan på oss på alla sätt och inte bara i skolan. Det är viktigt att komma ihåg att skolan förbereder oss för det samhälle vi ska verka i. […] Den första naturliga debatten är: ‘kan vi förbjuda den, kan vi kontrollera den?’ […] Det kan vi inte. Dels måste det påverka hur vi bedömer kunskaper. […] Utmaningen är att det inte går att hitta plagieringsverktyg.” Hrastinski trycker på hur viktigt det är att hitta sätt att säkerställa vad eleverna kan och hitta nya sätt för det. Han menar vidare att det kommer att vara naturligt att använda sig av AI-verktyg för att producera i samhället, i och utanför skolan. Det är dock inte att förglömma att det är viktigt att kritiskt källgranska det som AI skapar och jobba för att hitta sätt för det.

Skolverkets roll är också viktig i ett litet land som Sverige menar Hrastinski. Det är viktigt att alla inom skolan är medvetna om vad de gör och att Skolverket och politiken skulle kunna ta en mycket mer aktiv roll i de resurser vi har och vad vi kan använda. Stefan menar att vi, när vi har ett så förhållandevis litet språk här i Sverige, behöver Skolverket ta en mer aktiv roll för att pusha på denna utveckling.

Läs också: AI som en del av skolutvecklingen