Avatar photo

Helena Walker Lidén

helena.walkerliden@malmo.se

IT-pedagog

Jag heter Helena Walker Lidén och jobbar som IT-pedagog inom Pedagogisk Stödorganisation på Komvux Malmö. Min huvudsakliga inriktning är yrkesutbildningar, både i egenregi och upphandlade sådana. I grunden är jag legitimerad gymnasielärare och har undervisat i bl.a. svenska, juridik och historia men jag har delvis skiftat fokus. Hur kan IT fortsätta att berika våra verksamheter? Hur kan vi jobba tillsammans för att öka den digitala kompetensen? Hur kan vi på bästa sätt ta ett helhetsgrepp på vår pedagogiska IT-miljö för att minska stress och öka effektivitet? Vad ligger framför oss och hur kan vi förhålla oss till det?

Antal inlägg: 7