Viktigt vinna elevernas tillit

Elever som av olika anledningar inte lyckats tillgodogöra sig undervisningen i ordinarie skola kan få stöd i de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. I det här avsnittet av Pedagog Malmös podd träffar vi Lotta Mårtensson, Mohammed Esget och Lena Viberg Nielsen som arbetar med just dessa elever.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Spotify. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Elever som av olika anledningar inte lyckats tillgodogöra sig undervisningen i ordinarie skola kan få stöd i de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. Sådana finns bland annat på Eriksfältsskolan i Malmö, där det är ett högt söktryck till platserna. I det här avsnittet av Pedagog Malmös podd Podagog Malmö träffar vi Lotta Mårtensson, Mohammed Esget och Lena Viberg Nielsen som arbetar med särskilda undervisningsgrupper.

Alla elever som placeras i särskilda undervisningsgrupper har sin hemskola kvar. På Eriksfältsskolan finns tre undervisningsgrupper med tolv platser i varje. Den senaste tiden har söktrycket varit högt till framför allt högstadiegrupperna.
– Det är elever med NPF, bland annat autism och adhd, elever som har missat mycket skola, som har haft trauman i sina liv, säger Mohammed Esget.

– De flesta av dem är ju också i språklig sårbarhet eller har läs- och skrivsvårigheter, säger Lena Viberg Nielsen.

– De har ofta väldigt kort uthållighet i sitt skolarbete, så även om de är i skolan så orkar man inte lika länge och man hinner inte riktigt med det som de jämnåriga gör, säger Lotta Mårtensson och fortsätter:

– Våra lektionspass är ju kortare; 40 minuter rent schematekniskt, men ibland orkar man inte med det utan vi får jobba i tio minuter, paus, tio minuter, paus. Där måste vi hela tiden vara följsamma och anpassa.

– Många har svårt att inte reagera på stimuli av olika slag. Det är hela tiden en balansgång att anpassa så att det blir tillräckligt lugnt, men ändå se till att de får vara sig själva och få utlopp för lite energi. Att bara sitta helt tyst och stilla hela tiden kanske inte heller är önskvärt, säger Lena Viberg Nielsen.

Lyssna på hela samtalet i senaste avsnittet av Podagog Malmö!

Podagog Malmö är en podd som lyfter pedagogiken och arbetet i Malmö skolor och den görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Bland gästerna finns pedagoger, rektorer och annan skolpersonal. Lyssna på podden här eller till exempel på Spotify!