Avatar photo

Ola Nilsson

ola.nilsson@malmo.se

Jobbar som IKT-pedagog på Lindeborgsskolan och tycker allt som kretsar kring MIK i skolan är viktigt och intressant.

Antal inlägg: 15