Antiken är skrotad: Förslag på reviderade kursplaner nu ute på remiss

Skolverkets logotyp
Skolverkets logotyp
Skolverkets logotyp
Skolverkets logotyp

Skolverket har fått i uppdrag att revidera kursplanerna med målsättningen att ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning. Målet är också att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärare sätter betyg.

”De största förändringarna i förslagen är att:

  • fakta och förståelse betonas tydligare
  • kurs- och ämnesplanerna i högre grad är anpassade efter ämne, stadium, skolform och undervisningstid eller poängomfattning
  • progressionen mellan stadierna i grundskolan och mellan de olika kurserna på gymnasial nivå i ett ämne är tydligare kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade.”

Planen är att de ska börja gälla från hösten 2020 och vi har nu till den 23:e oktober på oss att lämna synpunkter, gör gärna det! Någon gång nästa vecka tänker jag försöka sammanställa de ändringar som på något sätt är MIK-relaterat.

Förslag till kursplaner

Lämna synpunkter