EHT-personal från grundskolorna på utbildning om radikalisering!

Grupp av kvinnor framför projicerad presentation.

Grupper av människor runt bord. 

Vi fick ett uppdrag av grundskoleförvaltningen att utbilda all EHT personal, dvs alla kuratorer, psykologer m.fl. på grundskolorna i Malmö i frågan om radikalisering och våldsbejakande extremism.

Sammanlagt ca 200 nyfikna, kompetenta och engagerade psykologer, kuratorer, pedagoger och rektorer från grundskolorna tog sig till Stadionmässan för att genomgå denna utbildning.

Fyra späckade timmar med kunskap om förebyggande arbete, radikalisering och våldsbejakande extremism skapade engagemang och stort intresse bland deltagarna.

I vår workshop diskuterade vi tillsammans med personalen också hur vi upptäcker tidiga tecken på radikalisering och hur vi kan arbeta med elever i ett förebyggande och stärkande arbete.

Det var härligt att se utbytet av tankar och erfarenheter skolorna emellan.

En uppskattad dag och utbildning där vi fick mycket positiv feedback!