Radikalisering – en sista väg ut

Felix Unogwu och Rafi Farouq.
Felix Unogwu till vänster, Rafi Farouq till höger

Hej

 

Radikalisering har alltid funnits i alla samhällen och ungdomar är särskilt sårbara för detta fenomen.

De sista åren har allt från högervindar till islamistisk våldsbejakande extremism på allvar blossat upp i Europa. Idag råder det krig, konflikt och massflykt från en hel region i världen där terrorgrupper gjort det till ett av sina huvuduppdrag att rekrytera unga män och kvinnor från Europa. Det är därför viktigare än någonsin att våra samhällen är rustade och att våra ungdomar immuniserade mot den manipulation och hjärntvätt de möter i rekryteringsförsöken vare sig det är på nätet eller i verkligheten.

Pedagogisk Inspiration har därför anlitat Rafi Farouq och Felix Unogwu att arbeta med denna fråga.

Vårt uppdrag blir att arbeta med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism. Men långt innan denna sista väg ut till våldsbejakande extremism har vi unga elever i grundskolan som uppvisar tidiga tecken på att man inte mår bra i sin skolgång. Det är här vårt förebyggande arbete börjar.

 

Uppdraget handlar om att skapa och understödja processer, sprida kunskap och supporta förvaltningar och skolorna i denna viktiga fråga samt att stärka och arbeta förebyggande med ungdomar direkt.

Vi har gemensamt lång erfarenhet av att arbeta med positivt stärkande insatser i olika typer av ungdomsproblem däribland kriminalitet, våld, radikalisering och våldsbejakande extremism.

 

Vi bloggar för att uppmärksamma denna problematik och bygga framtidens skolor starka och demokratiska tillsammans med er i Malmös skolor.

 

Snart berättar vi mer om School Early Strengthening System!

 

Mvh

Rafi Farouq och Felix Unogwu