Gå direkt till innehållet

Vad är Cooperative Learning?

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö
Grön verktygslåda med texten "Kooperativt lärande" på.

Cooperative Learning är ett begrepp som inte är helt känt i Sverige. I viss litteratur förekommer det svenska begreppet Samarbetsinlärning. Vid eventuell fördjupning av Cooperative Learning kommer ni säkert känna igen en del interaktionsmodeller och strukturer som idag förekommer inom t.ex. språkinriktad undervisning, genrepedagogik samt Bedömning för Lärande. De är hämtade från just Cooperative Learning. Med den här bloggen hoppas jag kunna synliggöra Kooperativt Lärande som en verktygslåda för att skapa lärprocesser.
Charlotte Christoffersen, grundskollärare i Malmö

Vad är Cooperative Learning?

Cooperative Learning är ett övergripande begrepp för undervisning där eleverna i grupper samarbetar efter bestämda principer med syfte till lärande.

I det traditionella klassrummet är det läraren som är sparringpartner och som ser till att varje elev får den återkoppling och hjälp den behöver för att lära. Men enligt Cooperative Learning är detta allt för ineffektivt och oambitiöst. Eleverna ska inte lära en åt gången och när läraren har tid, målsättningen är att alla elever ska lära samtidigt. Ett av grundelementen är den språkliga interaktionen mellan elever. Strukturer skapar interaktionsmönster där eleverna arbetar med lärprocesser i par eller grupp. Strukturerna är i sig själv innehållsfria och kan därför användas med skiftande innehåll och ämnen. (Kagan & Stenlev, 2006)

Enligt Oxford English Dictionary har termen ”cooperate” sitt ursprung från latinska verbet ”co-operari” som betyder ”together-to work”. I skolsammanhang betyder det att samarbeta för att uppnå lärande, (Davidson & Major, 2014).

Grundprinciperna för Cooperative Learning

Cooperative Learning är inte en metod utan ett förhållningssätt och en samling strukturer och metoder som alla måste leva upp till ett antal principer för att det ska räknas som Cooperative Learning:

 • Positivt ömsesidigt beroende
 • Lika delaktighet & samtidig interaktion
 • Samarbetsfärdigheter
 • Under personligt ansvar
 • Återkoppling & reflektion

Så snart en princip saknas är räknas grupparbetet inte som Cooperative Learning. Här kan du läsa mer om grundprinciperna för Cooperative Learning.

Fädrer till Cooperative Learning

Cooperative Learning grundar sig på tankar från flera stora personligheter inom utveckling och lärande: Filosofen och psykologen John Dewey (1859-1952), som ansåg att kunskap kommer till i gemenskap med andra. Socialpsykologen Kurt Lewin (1890-1947) som bidrog med tankar om gruppdynamik. Socialpsykologen Morton Deutsch (1920-) har i sina studier funnit att grupper som samarbetar är mer produktiva än individer som konkurrerar. Filosofen, psykologen och pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934) som menade att lärande är en social process som kommer till stånd under interaktion med andra. (Sahlberg & Leppilampi, 1994)

Forskning kring samarbetsinlärning tog fart under 60-talet. Begreppet ”Cooperative Learning” användes för första gången 1984 av forskarbröderna David W Johnson och Roger T Johnson vid universitetet i Minnesota, (Davidson & Major, 2014). Andra kända forskare är Robert E Slavin vid John Hopkins University, och Spencer Kagan University of California Berkley, Elizabeth Cohen vid Stanford university, Neil Davidson vid University of Maryland samt Shlomo Sharan & Yael Sharan vid universitetet i Tel Aviv. Det finns rikligt med litteratur kring Cooperative Learning men mycket lite är känt och utgivet i Skandinavien. (Sahlberg & Leppilampi, 1994).

Collaborative Learning är en annan inriktning av samarbetsinlärning i grupp. Collaborative Learning har dock mer lösa strukturer för samarbetet och har inte som målsättning att utveckla elevernas sociala förmågor. (Davidson & Major, 2014)

Cooperative Learning har positiva effekter

Idag finns det omfattande forskning som visar att kunskapsutbytet med samarbetsinlärning och Cooperative Learning är stort. John Hattie och Robert Marzano har båda gjort var sin metastudie och har enats om åtta undervisningsstrategier som är mest kraftfulla och som gör störst skillnad vad gäller elevers resultat. En av dem är just Cooperative Learning.

Cooperative Learning fungerar för både elever med svårigheter i skolan och för de som redan lyckas bra i skolan. Grundskolor i socialt belastade områden och med många flerspråkiga elever har med Cooperative Learning lyckats uppnå avsevärt bättre resultat både socialt och kunskapsmässigt. Cooperative Learning används från förskola till universitet.

Cooperative Learning skapar även större tolerans för kamrater med en annan social eller etnisk bakgrund. Det ger en snabbare språkutveckling, bättre självförtroende och större glädje att gå i skolan.

Cooperative Learning bidrar till att skapa ett flerstämmigt klassrum, (Dysthe, 1996). Genom strukturer/interaktionsmodeller och samspelsprocesser har alla elever en uppgift och måste därmed ta ansvar. Detta stimulerar till ett fokuserat arbete vilket i sin tur skapar motivation och känslomässigt engagemang. Cooperative Learning skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras.

 

Referenser:
Kagan, Spencer & Jette Stenlev. Undervisning med samarbejdsstrukturer – Cooperative Learning. Alinea 2006. (dansk text)
Davidson, N & Major, C H. Boundary crossings: Cooperative learning, collaborative, and problem-based learning. Journal on Exellence in College Teaching, (2014)
Sahlberg, Pasi & Leppilampi, Asko: Samarbetsinlärning. Runa, 1994
Sharan, Yael. 2012. Cooperative Learning i historisk perspektiv. Hildebrand Jensen, Anette (red.). 2012. Perspektiver på Cooperative Learning – at samarbejde om laering, 11-25. Fredrikshavn: Dafolo

Foto: www.colourbox.com

 

Charlotte Christoffersen
Grundskollärare i Malmö

 

grey_line_750

 

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Collage med strukturer i kooperativt lärande.

8 Kommentarer

 1. Finns det någon pedagog i Malmö som medvetet använder sig av Kooperativt Lärande? Ta i så fall gärna kontakt med mig.

 2. Inom Europarådets Pestalozziprogram jobbar man jättemycket med detta!

 3. […] är en klassiker inom Kooperativt Lärande. Den fungerar för olika typ av uppgifter såsom analyser, problemlösning och utvärdering. […]

 4. […] allt från att att ge instruktioner till att skapa förflyttningar i klassrummet. Syftet med Kooperativt Lärande är ju att skapa strukturer för kommunikation och samarbete samt skapa lugn och tydlighet i […]

 5. […] i Kooperativt Lärande gör att man skapar helt nya interaktionsmönster i klassrummet. Förklaringen är att strukturerna […]

 6. […] struktur inom Kooperativt Lärande kallas även för ”Pussel” eller på engelska för Jigsaw. Den kan användas både för […]

 7. Jag har varit på två veckolånga seminarier med paret Green från Toronto. Den ena gången i Edinburgh och den andra i Schwäbisch Hall i södra Tyskland. Man sökte via det som då hette Internationella programkontoret och deltagarna kom från ett 10- tal olika länder; totalt c:a 15 deltagare. Det är c:a 10 år sedan.
  Den 26 maj ska jag till Eslöv för nätverksträff. Känner du till Anneken som sedan länge engagerat sig metoden?

 8. Hej Kristina!
  Så roligt. Ja jag känner till Anneken Moerken i Eslöv. ( http://www.kooperativtlarande.se ). Under Malmö Grundskoleförvaltnings studiedag den 29 sept 2015 ska Anneken vara en av föreläsarna och hon ska då tala om Kooperativt Lärande. Jag ska också till Eslöv för nätverksträff kring Kooperativt Lärande den 26 maj. Då ses vi där! Jag vill gärna prata mer med dig. Paret Kath & Norm Green har jag inte hört talas om men hittar lite material på nätet från dem.
  Hälsningar
  Charlotte

 9. Hej
  Jag undervisar på gymnasiet och är intresserad av denna metod. Var kan jag hitta mer information?
  Vänligen
  Mattias

 10. Hej Mattias! Med denna blogg försöker jag medvetandegöra och synliggöra om Kooperativt Lärande i Sverige. Annars finns i stort sett inget utgivet på Svenska. Däremot hittar du idag inslag av Kooperativt Lärande i BFL (Bedömning för Lärande) och i genrepedagogiken. Den svenska översättaren till Dylan Wiliam har dock översatt Cooperative Learning till Kolloborativt Lärande. Om du Googlar och söker på YouTube hittar du massor av avhandlingar, litteratur och filmer om Cooperative Learning på engelska. Spencer Kagan är en profil inom Coperative Learning. Det finns en bra metodbok på danska som går att köpa via adlibris.se Kagan, Spencer & Jette Stenlev. Undervisning med samarbejdsstrukturer – Cooperative Learning. Alinea 2006. Pasi Sahlberg & Asko Leppiilampi har 1998 gett ut en bok på Svenska där Cooperative Learning översattes till ”Samarbetsinlärning”. Den är slutsåld men finns att hitta på bokbörsen.se . Du har kanske sett här i bloggen att det är en internationell konferens om Cooperative Learning i Odense den 1-3 oktober. På studiedagen den 29 september ska Anneke Moerken från Eslöv föreläsa om Kooperativt Lärande här i Malmö. Jag kom i kontakt med KL i Eslöv för fyra år sedan. Kommunen hade brittiska lärarutbildare som utbildade lärare i Eslöv. Hälsningar Charlotte

 11. Hej!
  I Södertälje har vi börjat använda en bild som är precis som den gula du har här ovan, med skillnaden att den inte har rubriken ”Mötas på mitten” utan ”Möte på mitten”. Jag antar att den är lånad från just dig, eller er ändå. Jag tycker att man kan ange vem som hittat på just denna form av kooperativt lärande – är det du?

  Hälsningar, Pelle Norlin, lektor för förskola och förskoleklass, Södertälje

  1. Hej Pelle!
   Jag har lite svårt att reda ut vem som står bakom respektive struktur inom Cooperative Learning. De förekommer på många håll med början från 80-talet. Just ’Mötas på mitten’/’Möte på mitten’ heter på engelska ”Placemat Consensus”. Du kan prova och Googla ”Placemat Consensus”. Spencer Kagan står bakom många strukturer, men det är oklart hur många som är hans egna och som han har lånat från andra. Den svenska översättningen av Placemat Consensus, är gjord av Anneke Moerkerken i Eslöv som har ett manuskript klart för en bok om Kooperativt Lärande, där hon bl.a. presenterar ett antal strukturer. Det finns en artikel i denna blogg ”Kooperativt Lärande” om Anneke. Jag använder mig av hennes översättningar så att det ska bli något sådär enhetligt här i Sverige. Det vore roligt att höra mer om ert arbete i Södertälje kring Kooperativt Lärande. Det finns en facebookgrupp som heter ”Cooperative Learning Scandinavia” som du kan ansluta till.

 12. […] och engagerade i det aktuella ämnet, säger Donald Plumb från Canada under sin workshop i Kooperativt Lärande på konferensen Cooperative Learning IASCE 2015 i Odense, […]

 13. […] innehåller ett starkt inslag av Kooperativt Lärande som bl.a. bygger på Vygotskijs tankar, “Det jag kan göra med hjälp av en kompis idag, kan jag […]

 14. […] Sharan är en välkänd profil inom Cooperative Learning. Hon har tillsammans med Shlomo Sharan skrivit boken Expanding Cooperative Learning through Group […]

 15. […] har några år på nacken är den på intet sätt ur tiden. Faktum är att det är först nu som Kooperativt Lärande börjar tillämpas i svenska klassrum och då många strukturer för elevers interaktion bl.a. […]

 16. […] Ska vi lära våra elever att föra demokratiska och inkluderade samtal måste kanske vi vuxna först själva klara det. Träffar för kollegialt lärande är ett utmärkt tillfälle att använda sig av ‘Ordet runt’ och andra strukturer för Kooperativt Lärande. […]

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!