[…] är nog många som kan hålla med om att film kan vara en kanal för samtal om svåra ämnen. Under Skolbiodagen 2015 pratade bland annat animatören Nils Claesson om filmens betydelse för att bearbeta (prata om) […]