[…] möta personer utanför skolans värld. Pedagogisk Inspiration har i ett annat projekt, “Jag är ju bara människa” arbetat med workshops utifrån Barnkonventionen, samt med Unga inspiratörer. Två koncept slogs […]