[…] Detta är blog 2.  Se även blog 1: Att uppnå hög måluppfyllese för alla elever är inte lätt, men det är möjligt! […]