Augustenborgsskolan och man.

Årets lärare tror på en tydlig plan

Nu drar Pedagog Malmö i gång en ny artikelserie – Skicka vidare. Varje vecka kommer pedagoger att svara på frågor ställda av sina kollegor. Först ut är Joakim Björkman, lärare på Augustenborgsskolan, som tidigare i år utsågs till Årets lärare av SVTs Lilla Aktuellts tittare.

Vilka är dina bästa tips för ett lustfyllt lärande?
– Det är underbart att se hur eleverna driver sina egna arbeten, när deras engagemang smittar av sig. För att få dem dit är det, enligt mig, viktigt att förse eleverna med förkunskaper om ämnet de ska arbeta med så att de känner sig trygga. Det måste också finnas en plan och ett mål med arbetet. Finns dessa inslag blir det oftast roligt, oavsett ämne. Sen blir det ofta att jag improviserar med något roligt inslag.

Hur blir man en bra lärare?
– Först och främst måste man bygga upp en relation med varje individ. Sen kan man  bygga en trygghet i klassrummet. Gruppdynamik kan göra underverk. Jag strävar efter att tala med eleverna och inte till eleverna. Då känner de att de blir lyssnade på och har möjlighet att påverka saker – ett demokratiskt klassrum. Men ibland är det jag som får styra upp situationen och då är det viktigt att de visar respekt, både mot mig och deras klasskamrater. Har man relationen klar är det sällan ett problem.

Vad är den största utmaningen med att vara lärare?
– Det är att hinna med allt som läggs på oss lärare. Det handlar inte bara om att planera, utföra och följa upp sin undervisning, tyvärr. Utöver det ska det rastvaktas, man ska ha läxhjälp, lösa konflikter, dokumentera med mera.

Hur tacklar du det?
– Jag har glädje av min ålder och erfarenhet och känner mig trygg med de prioriteringar jag måste göra.