Elevhälsan och skolbibliotekarien iklädda regnbågsfärger.
Amanda Gunge, Ljubica Spasovic, Daniel Gunnarsson och Åsa Nilback etablerade ett framgångsrikt samarbete som kommer fortsätta i höst. Foto: Philip Marjaei.

Pedagogiskt läsprojekt
avdramatiserar HBTQI

Läsprojekt med fokus på HBTQI-frågor lett till mer diskussionssugna elever.

På Augustenborgsskolan och Rosenholmsskolan har ett läsprojekt med fokus på HBTQI-frågor lett till mer diskussionssugna elever och att fler böcker än vanligt på temat lånats av eleverna under våren.
– Det kan vara problematiskt i sig för eleverna att gå till en hylla som är markerad med regnbågsfärger men idag är det inga konstigheter, vi har lyckats avdramatisera det, säger Ljubica Spasovic, skolbiblioteksansvarig pedagog på båda skolorna.

Arbetet med HBTQI-frågor och tolerans har varit ett samarbete mellan elevhälsan och skolbiblioteket och målet har varit att varje klass på båda skolorna ska diskutera HBTQI-frågor under vårterminen, med hjälp av skönlitteratur.
– Förut har vi haft temaveckan “kärleken är fri”, men då har det varit andra aktörer som servat oss. Dessa frågor måste ju vi själva äga här, säger Åsa Nielbeck, kurator på Augustenborgsskolan (F-9) och Rosenholmsskolan (F-3).
Med stödet från kulturrådsbidraget som skolorna tagit del av satsade Ljubica Spasovic på att utöka mediebeståndet i skolbiblioteket och hon fokuserade särskilt på tankeprovocerande böcker med HBTQI-tema. Hon beställde exempelvis in böcker som Jag och alla av författarna Ylva Karlsson och Sara Lundberg för åk 3-4 och Min bror heter Jessica av John Boyne för åk 7-9.

Läs mer: Läsfrämjande projekt genom kulturrådsbidrag

Undersökte både elever och lärares HBTQI-kompetens

Så fort det framkom att kuratorerna också ville satsa på samma tema började de gemensamt sätta ihop en plan för hur eleverna skulle kunna tillgodogöra sig budskapen och berättelserna i böckerna.
– Men först behövde vi ta reda på hur behovet såg ut bland eleverna, innan vi kunde rikta insatserna rätt, säger Åsa Nielbeck.
Kuratorerna undersökte elevernas attityder och kunskaper genom enkäter, fokusgrupper och elevsamtal med frågor om hur en familj definieras, om man får vara kär i vem man vill, och vad hen egentligen betyder. Även lärarna fick svara på frågor om hur de upplever sin kunskap om HBTQI-ämnet. Det visade sig finnas en kunskapsbrist hos både lärare och elever och en machokultur på skolan synliggjordes. Hos lärarna framkom också en osäkerhet i hur de skulle jobba med ämnena.

Både Ljubica Spasovic och Åsa Nilback insåg behovet av satsningen.
– Alla elever behöver känna sig trygga, välkomna och accepterade. Vi jobbar inte bara med kunskapsutveckling utan jobbar med att eleverna ska våga uttrycka sig själva. Och vi märkte att det inte är ett tillåtande klimat, säger Ljubica Spasovic.
– Det handlar om hur vi vill ha det med varandra, vilken typ av skola vill vi vara?, tillägger Åsa Nilback.

Läs mer: Minskade fördomar kring sexuell hälsa och samlevnad

Spelade upp inläsningar av äldre elever

Ljubica Spasovic besökte alla klasser, även förberedelseklassen, tillsammans med Åsa Nilback och kuratorerna Daniel Gunnarsson och Amanda Gunge. De utformade ett en-timmes långt besök där kuratorerna etablerade ämnet och Ljubica Spasovic presenterade boken hon valt för årskursen. Under läsandets gång kunde pedagogerna därefter föra diskussioner med eleverna i mindre grupper och på det sättet ta vid och fortsätta HBTQI-arbetet på skolan. Ljubica såg också till att tillgängliggöra inläsningar av utvalda delar av böckerna som var inspelade av äldre elever på skolan, som ett sätt att få eleverna att inspirera varandra och också normalisera ämnet. 

Tonvikt på normer

Responsen hos de flesta eleverna har varit positiv, men det har också funnits motstånd hos enstaka elever som blivit obekväma.
Det kom egentligen inte som en överraskning för någon av dem.
– Vi visste att det kunde bli såhär, därför har vi lagt tonvikt på normer, vad det är och hur det begränsar. Och vi fokuserar på att man får tycka vad man vill men man får inte säga eller göra vad som helst, då har vi kommit in på diskrimineringsgrunderna, säger Åsa Nilback.

Läs mer: Vill att fler tjejer ska hänga på fotbollsplanen

70% fler böcker med HBTQ-tema lånas ut

Och nu upplever de båda att satsningen har väckt något hos eleverna eftersom diskussionerna också börjat föras utanför klassrummet.
– Många elever kommer med fler funderingar och ibland kritiska frågor. Då får vi ju numera möjlighet att bemöta dem, säger Åsa Nilback.
– Och vi kunde mäta den kvantitativa utlåningen av böcker och vi har märkt att utlån av böckerna med HBTQI-tema har ökat med 70%. Det betyder att intresset av böcker och ämnet har ökat, tillägger Ljubica Spasovic.
Nu har de också bestämt sig för att fortsätta utveckla samarbetet framöver.
– Om det ska bli en effekt på lång sikt så behöver elevernas ryggsäckar med kunskap fyllas på och det behöver hållas levande. Vi kommer framöver fortsätta fylla på med fördjupningar i takt med att eleverna växer. Parallellt med det så gör vi våra lärare tryggare i dessa diskussioner, säger Åsa Nilback.

Här är böckerna som  eleverna på Augustenborgs- och Rosenholmsskolan läste:
Allt om familjer – Felicity Brooks (förberedelseklassen)
Jag är Jazz – Jessica Herthel, Jazz Jennings  (F-2)
Jag och alla – Ylva Karlsson, Sara Lundberg (åk 3-4)
Månen, varelsen och jag  – Ylva Karlsson (åk 5-6)
Min bror heter Jessica – John Boyne (åk 7-9)