Bledar Zuta och Rashid Resk framför entren till Hermodsdalsskolan.
Bledar Zuta och Rashid Resk, elevkoordinatorer på Hermodsdalsskolan.

En brygga mellan elev, skola och familj

Elevkoordinatorn, en ny befattning på utvalda Malmöskolor, har en social, trygghetsskapande funktion och ska avlasta pedagogerna. På Hermodsdalsskolan var de två koordinatorernas första åtgärd att införa ett nytt system för att få full koll på elevernas frånvaro.

– Varje dag är en viktig dag. Det som jag inte fick som liten kan jag ge nu för att skapa ett bättre samhälle.

Tillbaka på sin gamla skola

Bledar Zuta är sedan augusti tillbaka på sin gamla skola – den här gången som elevkoordinator, en nyinrättad tjänst inom grundskoleförvaltningen med ett stort och utmanande uppdrag; att arbeta med sociala och relationella uppgifter i skolan och därmed avlasta pedagogerna. Samtidigt utför de vissa administrativa uppgifter. Förhoppningen är att det här på sikt ska förbättra elevernas lärandemiljö på Hermodsdalsskolan.

När Bledar Zuta och hans kollega Rashid Resk tillträdde sin tjänster var det med stort handlingsutrymme. De beskriver sig som spindlarna i nätet, som länken mellan elever, skola, lärare och familj. De är båda födda och uppvuxna i området och arbetade tidigare tätt tillsammans på stadsdelens allaktivitetshus. På Hermodsdalsskolan ansvarar de för var sitt spår på högstadiet med ansvar för 75 elever var. De fungerar även som klassmentorer.

All frånvaro följs upp

På väggen i det lilla mötesrummet sitter en ständigt uppdaterad dag för dag-rapportering kring elevernas frånvaro, ett system som de nytillträdda elevkoordinatorerna sjösatte under hösten. Skolan ska agera direkt om en elev är frånvarande, något som många föräldrar till Hermodsdalselever uppskattat mycket. Även elever som förmår sköta sitt skolarbete utan problem blir kontaktade – alla ska känna sig sedda. Det här gjorde att de sammanlagt ringde 340 telefonsamtal under höstterminen.

– Vi har fullständig koll hela tiden och ringer och pratar med dem som sjukskrivit sig, berättar Bledar Zuta och fortsätter:

– Det kan vara tufft att växa upp här, men skolan ska vara en frizon. Här ska barnen få vara barn. Vi är här för att avlasta både lärarna och barnen.

Långsiktiga målet

Det långsiktiga målet är att elever som lämnar Hermodsdalsskolan är ordentligt studiemotiverade inför gymnasiet. På vägen dit kan Bledar Zuta och Rashid Resk till exempel hjälpa med föreningskontakter och följa med på gymnasieskolornas öppna hus. Responsen från skolans lärare har hittills varit positiv – det nya arbetssättet med elevkoordinatorer har underlättat och avlastat, precis som det var tänkt.

Och så kan de bara finnas där och lyssna.

– Det saknade jag själv under högstadiet; en vuxen som kunde sitta och prata, bara finnas där, säger Rashid Resk.

– Relationer är a och o; har du ingen relation kan du heller inte begära något, har du det kan du begära världen, säger Bledar Zuta.

Han berättar om en elev med hög frånvaro där vägen tillbaka till skolan visade sig vara oväntat kort.

– Han ville inte sitta längst fram i klassrummet, han upplevde att det blev för mycket press på honom. Efter att ha lyssnat på honom var det enkelt att ordna. Istället för att anta kan man fråga eleven varför de skolkat. Det ger ett annat perspektiv, säger Bledar Zuta.

Text & Foto: Fredrik Thunberg