Två kvinnor står vid ett bord med legobyggen på.
Carola Perry och Kristina Hörnell vid elevernas påbörjade legobyggen. Foto: Fredrik Thunberg

FLL-process engagerar både elever och pedagoger 

Hyllievångsskolans pedagoger såg chansen att fördjupa sitt ämnesöverskridande arbete när erbjudandet om att delta i årets First lego league (FLL) kom.  

Årets tema i den världsomspännande kunskaps- och tekniktävlingen FLL är “Masterpiece”; tanken är att eleverna med inspiration av kulturaktörer och institutioner ska dela med sig av sina intressen med andra. De ska sedan definiera ett problem inom temat som de under resans gång ska hitta en innovativ lösning på. Målet är att skolelever ska arbeta med utmaningar som vuxna inte har svaret på.

Hyllievångsskolan tävlar för första gången. Carola Perry och Kristina Hörnell är lärare och lagledare för några av de femteklassare som deltar.
– Vi har ju ändå programmering i läroplanen, så det här är ett roligt sätt att få ihop vårt arbete med det ämnesöverskridande. Dessutom är det väldigt mycket fokus på samarbete och det språkutvecklande, och det jobbar vi mycket med på skolan, berättar Carola Perry.

Turnering med legorobotar

Processen utmynnar i att en grupp av elever från skolans olika lag tävlar och löser problem med den legorobot de byggt och programmerat. Turneringen 11 november är en festlig avrundning på projektet, men lika viktig är resan dit och de lärdomar som görs på vägen.
– Det är mycket förarbete där eleverna måste lyssna in varandra och våga uttrycka sin åsikt. Vi arbetar med olika metoder för att alla ska få komma till tals, säger Kristina Hörnell och fortsätter:
– Alla lag kommer att få genomföra sina presentationer här på skolan; vi trycker på att det är alla lags gemensamma arbete som ligger till grund för vad i sedan kan presentera på turneringen i november, oavsett vilka elever det blir som gör det.

För att få ihop arbetet bryter de en stor del av den ordinarie undervisningen under en månad. Första steget har varit att de olika lagen inbördes fått komma överens om en hobby eller intresse de ska arbeta vidare med. Det är mycket gaming, men också basket, simning och att resa. Lagen sattes ihop av lärarna utifrån elevernas olika styrkor.
– Även om alla ska träna på olika roller krävs det att det i varje grupp finns någon som är en stark läsare, en bra ledare och så vidare, säger Carola Perry.

Kontaktat profiler

Utifrån det intresset gruppen valt ska eleverna sedan kontakta någon tongivande person som är verksam inom fältet. Laget som valt bakning har till exempel skickat frågor till receptkreatören Camilla Hamid. Förutom den skriftliga kommunikationen, där en rapport ska skrivas, rymmer FLL-arbetet på Hyllievång många övningar när det gäller muntliga presentationer. Innovation, samarbete, inkludering – och inte minst programmering. Det är mycket som ska checkas av, men de ser redan nu positiva effekter av arbetet som så tydligt bryter av den ordinarie undervisningen.
– Många andra lärare är nyfikna på vad det är femmorna hittar på. Det är något annorlunda som händer här. Vi ser väldigt få konflikter i grupperna. Kanske för att det här händer utifrån elevernas egna intressen och mål, de gör det på sitt sätt. Vi har varit väldigt tydliga med att vi är här och hjälper, men att det är deras arbete, säger Kristina Hörnell.

De arbetar mot flera olika deadlines och där ser de många exempel på hur eleverna växer, antar och klarar utmaningen. Som hjälp i de praktiska grupparbetena har de till exempel det pedagogiska verktyget Skapar’n, som hjälper till att strukturera innovationsarbete i klassrummet.
– Det påminner ju väldigt mycket om de kooperativa strukturer vi jobbat med innan, fast här har man andra mål med metoden, säger Carola Perry.

En kvinna håller i en legorobot.
Carola Perry med grundroboten.

Härnäst väntar bland annat programmeringsövningar. Carola Perry visar grundroboten, som eleverna byggt från grunden och som kommer hänga med under FLL-resans gång, fram till turneringen i november.
– De tränade på att få den att köra i en kvadrat, det var lite olika resultat men alla fick ihop den och den fungerar.
Pedagogernas entusiasm över projektet smittar av sig.
– Glädjen från oss över att jobba med detta sprids ju till eleverna, konstaterar Carola Perry.

Hyllievångsskolans personal skriver också om sin FLL-resa i sin blogg, som du hittar här!