Mikael Martensson, rastpedagog på Holmaskolan, plockar fram mål ur förråd.

Han gav rasten nytt liv

Med små men välplanerade justeringar i rastaktiviteterna har konflikterna på Holmaskolans lunchraster blivit färre. Rastpedagog Mikael Mårtensson har de senaste åren haft fullt fokus på att skapa meningsfulla pauser för skolans elever.

Sedan 2017 har Mikael Mårtensson på Holmaskolan fullt fokus på rastverksamheten. Det är detta han brinner för – att strukturerat skapa meningsfulla, pedagogiska och aktiverande raster för barnen på låg- och mellanstadiet. Hans första år på Holmaskolan präglades rasterna av frekventa konflikter på skolgården.

– Man kastade sand på varandra. Jag var trött på att reda ut konflikter hela tiden, det gick så mycket tid till det, säger Mikael Mårtensson.

Mikael bär ut bollar från förråd.

Noggrann planering

När han i sin tjänst fick möjlighet att ägna mer planeringstid åt rasterna kunde han på allvar försöka vända utvecklingen. Han tar bollspelet King out som exempel.

– När vi fick ny asfalt på skolgården gjorde jag en annan King out-ruta där barnen står som på öar istället för i rutor. Annars är spelet som gjort för konflikter med reglerna kring linjer och yttre linjer. Med öarna har vi fått bort lite av de konflikterna, säger Mikael Mårtensson.

Ett annat exempel är leken “Alla tar”.

– Jag la om strategin och försökte engagera barnen. “Alla tar” är en enkel lek som alla förstår, där det är viktigt att samarbeta. Alla måste inte vara med, men alla som vill ska få vara med, säger Mikael Mårtensson.

Mikael sparkar tennisboll mot mål.

Schema för rasterna

Han beskriver samtidigt hur han inom ramen för “Alla tar” kan lyfta fram elever som annars kanske inte syns så mycket i bollspel eller andra aktiviteter. I sin planering använder sig Mikael Mårtensson av ett rullande två veckors-schema för lunchrasterna.

– Jag försöker få in något med språkövningar under varje två veckors-period. Många konflikter vi haft hänger ihop med språket; att man har svårt att uttrycka sig gör att det lätt blir missförstånd.

Tipsrundor

Tipsrundor har varit särskilt uppskattat av eleverna. På fredagar uppträder ”Holma orkester” där barnen sjunger och spelar på hink och spade till musik som Mikael Mårtensson har med. Ofta är det samma lekar som återkommer – upprepningen har ett värde i sig.

– Barn tycker om rutiner. I tipsrundorna får man in språkträning och de får samarbeta och jobba ihop, säger Mikael Mårtensson.

– Hur ser du på ditt uppdrag, vad är det viktigaste du kan bidra med till skolan?

– Saker som värdegrund, socialt samspel och empati. Det ska vara tydliga regler kring vad som gäller. Har du haft en bra rast tar du med dig det in på lektionen.

Mikael står i hage.

”Som ett utomhusklassrum”

Han ser på skolgården som ett utomhusklassrum med många pedagogiska möjligheter. Trots praktiska, logistiska utmaningar vill han framöver försöka hitta sätt att få eleverna mötas över klass- och åldersgränserna.

– Vi har en liten matsal och det är svårt med logistiken i och med att vi har rast på olika tider, men jag skulle vilja få de äldre barnen att lära de små. Kanske att de äldre barnen kan hålla i ett utlåningssystem med sakerna i rastboden. Det kunde vara ett sätt att lyfta femte- och sjätteklassarna, säger Mikael Mårtensson.

Text & Foto: Fredrik Thunberg