Daniel Lennerstad, logoped på Kommunikationsskolan.

”Gör lärmiljön mer tillgänglig för alla”

Daniel Lennerstad, logoped på Kommunikationsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Maria Schedvin.

– Vad gör du som logoped i skolan?

– En hel del! Eftersom jag jobbar på Kommunikationsskolan är mina uppgifter lite annorlunda jämfört med en logoped som är anställd på en vanlig grundskola, men i grunden är det ganska lika. På Kommunikationsskolan går det bara elever med diagnosen grav språkstörning, från årskurs 1 till 9. Vi är fyra logopeder och jag jobbar med årskurs 4 till 6. En stor del av det jag gör är individuell behandling av elever. Det innebär att jag, tillsammans med lärare och assistenter, tittar på vad varje enskild elev behöver för att nå skolans mål i så hög grad som möjligt. Sedan träffar jag eleverna, oftast enskilt, för att träna på det.

Jag arbetar både med språkförståelse och språkproduktion och både med muntligt och skriftligt språk. Med en elev kan jag träna på att böja oregelbundna verb, med en annan att välja relevant fakta till en faktatext och en tredje att förstå skillnaden mellan ”varken eller” och ”både och”. Det finns hur mycket som helst att arbeta med och det svåra är att prioritera! Andra saker jag gör är att stötta eleverna i klassrummen, kartlägga styrkor och svagheter, handleda personal, ta fram material, med mera.

– Varför tycker du att det behövs logopeder i skolan?

– Logopeder behövs för att hitta och bena ut orsakerna till olika elevers språkliga svårigheter. Det finns många olika orsaker till varför en elev har en språklig sårbarhet och genom att hitta orsaken är det lättare att sätta in de åtgärder som gör störst nytta. Logopeder behövs för att elever med språkstörning ska få det stöd de behöver i form av individuell behandling, handledning av personal och anpassningar av lärmiljön. Språkstörning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna hos skolelever och något som påverkar skolgången i väldigt hög grad eftersom så mycket i skolan belastar språkförmågan.

Det är inget som går över och kan vara svårt att identifiera. Logopeder behövs för att göra lärmiljön mer tillgänglig för alla. Alla elever, oavsett om de har en språklig sårbarhet eller inte, kan dra nytta av det. Men man ska inte se logopeder som en ersättning av specialpedagoger. Båda yrkeskategorierna har sin unika kompetens och behövs, gärna i ett nära samarbete, men de är inte utbytbara.

– Nämn en sak du är stolt över att du har gjort/gör just nu!

– Just nu är jag stolt över resultatet på en enkät som har skickats ut till alla högstadier inom Malmö stad, inom ett projekt som kallas CTC. Den visar att våra elever har ett stort engagemang för skolarbetet jämfört med andra högstadieelever i Malmö, och en stark anknytning till skolan. Med tanke på vilka förutsättningar våra elever har tycker jag att det är fantastiskt!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare tre frågor till Boel Forsell, logoped på Värner Rydénskolan, för att jag tycker att hon är väldigt skarp och jag vill gärna veta mer om hur hon tänker:

– Vad är det bästa med ditt jobb?

– Vad är den största utmaningen i ditt jobb?

– Vad av det du gör tycker du ger störst positiv effekt hos eleverna?