Caroline Hansson tar en selfie.

”Behåller lugnet – även i storm”

Caroline Hansson, biträdande rektor på Kroksbäcksskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Karolina Blom Lindskog.

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– Efter många år i läraryrket, väcktes en nyfikenhet att arbeta som skolledare. Hade också en rektor på skolan jag arbetade på som tyckte jag skulle fundera på ledarskap. Ansökte och kom med i ”Skolledarskap i sikte”, vilket ledde till att jag tog steget.

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Mina närmaste kollegor i form av ledningsgruppen. Helt ovärderliga på så många olika plan.

– Vad har överraskat dig i uppdraget som skolledare?

– Hur mycket positiv energi man får även av vuxna. Var lite orolig över att lämna allt det positiva eleverna ger, men får nu positivt av både barn och vuxna. Härligt!

– Har du lärt dig något nytt om dig i själv genom ditt nya uppdrag?

– Jag har insett att jag med åren fått en bättre förmåga att behålla lugnet, även när det stormar. Jag behöver inte alltid ge svar eller lösa saker direkt, utan ibland behöver saker bearbetas.

Läs tidigare delar i ”Skicka vidare” här!

– Vilka skillnader har du upplevt mellan grundskola och grundsärskola?

– Förutom den självklara skillnaden, som en annan läroplan är det ett annat sätt att arbeta. De som jobbar i grundsärskolan är oerhört beroende av varandra som ett team. Tempot är avsevärt mycket lägre när det gäller vissa delar, men också extremt utmanande eftersom du hela tiden jobbar väldigt nära eleverna. Din förmåga att avläsa och lära känna individen är avgörande för hur du lyckas som pedagog. Även i grundskolan är varje enskild relation oerhört viktig, men i särskolan måste du utöver den goda relationen, kunna förutspå och läsa av elevernas tankar och handlingar för att hela tiden ligga steget före. Personalen är fantastisk på att göra just det!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill gärna skicka vidare till Sarah Josefsson, biträdande rektor på Johannesskolan och min förra chef 😊 Jag är nyfiken på hur Sarah upplever att det är att arbeta som skolledare på en innerstadsskola, jämfört med hennes förra arbetsplats ute i Klagshamn.