Poträttbild på Marie Berge.

”Få vara med och göra skillnad”

Marie Berge, utvecklingssekreterare på förskoleförvaltningen, svarar på "Skicka vidare"-frågorna från Annika Ingelström Paulsen.

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– Att få vara med och göra skillnad för barnen, vår framtid, var grunden till mitt val av yrke som började med förskollärarutbildningen. Genom åren har jag sedan utbildat mig inom mina intresseområden i min profession som exempelvis systematisk kvalitetsutveckling och ledarskap. I dag får jag möjlighet att arbeta strategiskt med övergripande frågor som bidrar till en mer likvärdig förskola som främjar barns utveckling och lärande.

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Ett gott samarbete med rektorer och deras ledning för att få en tydlig inblick i de 50 verksamheterna som ingår i vårt område. Sedan kan vi tillsammans prioritera stödfunktioner utifrån en likvärdig förskola där alla barn får den undervisning dom har rätt till. Även mina medarbetare och deras fantastiska kompetens som dagligen möter ledning, pedagoger och barn på bästa sätt.

– Hur tror du att vi tillsammans i våra olika förvaltningar kan få till ett tydligare samarbete från förskola till skola, när det är många förskolor som lämnar över till en och samma skola?

– Under pandemin har våra gemensamma riktlinjer och rutinerna kring övergångar inte fullt kunnat följas då fysiska möten/besök inte kunde genomföras. Däremot har olika kreativa digitala lösningar tagits fram för att främja goda övergångar såsom till exempel inspelade kortfilmer av skolans miljöer, pedagoger har spelat in svar på förskolebarnens frågor osv. Jag tror att samarbetet kan bli tydligare då vi framöver i allt större utsträckning kommer att kunna följa riktlinjer och rutiner men också lyfta in de goda exemplen som tagits fram under pandemin.

– Kan du se en annan form av arbete kring de barn som har haft utmaningar i förskolan och sedan kommer till skolan där väldigt mycket förändras för dem, i form av gruppstorlek, förväntningar etc. Hur kan vi se till barnens bästa i detta?

– Jag tänker att det är viktigt att bygga goda relationer, lära känna barnet och dess individuella behov för att sedan genom extra anpassningar skapa förutsättningarna som krävs för att barnet ska känna trygghet i den nya miljön och utifrån sin förmåga successivt anpassa sig till förändringarna.

Läs alla tidigare skicka vidare här!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Peter Lindberg, ny grundskoledirektör i Malmö.

– Peter, hur tänker du att det redan goda samarbetet mellan skolförvaltningarna kan bli än bättre?

– Du har alltid haft ett stort barnfokus i ditt uppdrag i förskoleförvaltningen och med all säkerhet även i grundskoleförvaltningen. På vilket sätt kommer du att bidra till att utveckla varje elevs bästa skola?