Porträttbild på Sarah Josefsson.

”Behöver få fler elever att nå målen”

Sarah Josefsson, biträdande rektor på Johannesskolan, svarar på "Skicka vidare"-frågorna från Caroline Hansson.

Sarah Josefsson, biträdande rektor på Johannesskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Caroline Hansson.

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– För jag vill vara med i arbetet i att varje elev får rätt till en bra skolgång, både kunskapsmässigt och socialt.

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Eleverna! Och alla fantastiska kollegor.

– Vad är den största skillnaden på rollen som skolledare inne i Malmö, som på Klagshamnsskolan?

– Jag upplever att jag arbetar närmre lärarna och eleverna. En större samverkan mellan andra myndigheter och skolan vilket många gånger ger ett bra bidrag vårt arbete i skolan.

Läs alla tidigare ”Skicka vidare” här!

– Vilken har varit din största utmaning på din nya arbetsplats?

– Måluppfyllelsen! Vi behöver öka behörigheten och få fler elever att nå målen i alla ämnen.

– Är det något du önskade att du hade mer tid för i din roll som skolledare?

– Att hitta tid till att delta i lärarnas planering av undervisningen. Sen önskar man alltid att man kunde få in mer klassrumsbesök men känner att jag har bra förutsättningar på Johannesskolan till att hinna vara ute i verksamheten lite varje dag, vilket är väldigt kul och givande!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag önskar skicka vidare till Annika Ingelström Paulsen på Rörsjöskolan och är nyfiken på att höra hennes tankar kring att leda fritidsverksamhet 😊

– Vad ser du för skillnader i att leda fritidsverksamhet jämfört med skola?

– Vad är det viktigaste i en ledningsgrupp för dig?