Emre Oguz och Camilla Olofsson i ett klassrum.
Emre Oguz och Camilla Olofsson. Foto: Camilla Landin

Lorensborgsskolan satsar på studiehandledning för elever

På Lorensborgsskolan fungerar studiehandledningen på ett effektivt sätt. Anledningarna är tre: planering, kommunikation och samarbete mellan klasslärare eller mentor och studiehandledaren.
– Jag har ju sett stora framsteg på min elev tack vare det här, säger Camilla Olofsson, klasslärare.

Emre Oguz, studiehandledare och modersmålslärare, förklarar att rollen som studiehandledare innebär att han är i skolan för att stödja elever i deras modersmål. Till exempel: En elev som nyss har kommit till Sverige som nyanländ kan ha en skolbakgrund i sitt hemland. Genom en kartläggning tas det reda på elevens kunskaper i olika ämnen, men kunskapen är på ett annat språk. Studiehandledaren är där för att att vara en länk mellan elevens förstaspråk, ämneskunskap och det svenska språket.

Planeringstid för att ge eleven det bästa lärandet

Vad krävs det då för att studiehandledningen ska bli så bra som möjligt för eleven? I vissa fall berättar Emre Oguz att han kan komma till en skola och ha enskild tid med eleven utan någon koppling till resten av klassens undervisning.
På Lorensborgsskolan fungerar det annorlunda. Innan terminen startar har mentor eller klasslärare planeringstid med studiehandledarna för att lägga upp hur undervisningen kommer se ut och där de diskuterar vad eleven behöver öva på för att kunna följa med i klassundervisningen.
– Vilka ämnen ska vi arbeta med? När planeringen är klar och studiehandledningen startar börjar jag med att förklara undervisningsämnet för eleven på modersmålet, specialbegrepp, nyckelord och så vidare, och sedan vad det betyder på svenska, säger Emre Oguz.

Camilla Olofsson är klasslärare i klassen där Emre Oguz studiehandleder. Just nu arbetar de med forntiden och innan de började med det fick Emre all planering av Camilla, där han och eleven i studiehandledningen går igenom alla ord och begrepp.
– På så sätt får eleven förkunskap på sitt förstaspråk och svenska, så när hen väl sitter i klassrummet kan hen vara med på ett annat sätt och räcka upp handen och svara på frågor, säger Camilla Olofsson.

Bäst att ge studiehandledning innan eller efter en lektion

Studiehandledning kan ske innan, under eller efter en lektion.
– Vi kan göra det efter lektionen med repetition, eller under lektionen där jag sitter bredvid eleven och förklarar, men det tror jag är det svåraste sättet. För mig är det bättre innan och efter, för under lektionen kan man störa andra elever, säger Emre Oguz.

Emre och Camilla återkommer till vikten av kommunikation mellan studiehandledare och klasslärare.
– Vi mejlar varandra och jag skickar veckoplaneringar. Något som vi precis har fått tillgång till är att studiehandledarna också har Infomentor. Jag kan dela mina kunskapsrum med Emre så han kan se grovplanering och bedömningar till exempel.

LÄS MER: Allt fler elever får studiehandledning på sitt modersmål

Språkcentralen* viktigt del

I studiehandledningen är det också viktigt att följa upp elevens utveckling.
– När eleven lärt sig en del svenska gick vi över till ett annat ämne, i det här fallet matematik, för att prata om matematiska begrepp. VI följer elevens utveckling och ändrar under tiden för att stödja eleven, säger Emre Oguz.
Anledningen till varför studiehandledningen fungerar så pass bra på Lorensborgsskolan är att Språkcentralen höll en introduktion på skolan förra året om vad en studiehandledning är och hur det går till, berättar Camilla Olofsson.
– Vi fick en annan förståelse och det har lett till förbättringar.
– Attityden till modersmålsundervisningen och studiehandledning är mer positiv här än på andra skolor i Malmö. Jag märker att skolan satsar på det, förklarar Emre Oguz.

LÄS MER: Studiehandledare på modersmål

Vilka utmaningar finns det i studiehandledning?
– Det som lärare måste vända i tänket är förståelsen för studiehandledning. Inte ta det som en börda utan som en resurs. Ge det den tiden det behöver, jag har ju sett stora framsteg som min elev har gjort tack vare det här, säger Camilla Olofsson, som berättar att eleven har “vuxit” i takt med att hen har förstått mer på lektionerna och kunnat delta.
– Det är så underbart och en av de bästa känslorna som lärare.
– Den största utmaningen för en klasslärare är hur många elever i en klass som behöver studiehandledning. Till exempel i ett klassrum med 25 elever kan det finnas femton olika språk. Då måste klassläraren planera studiehandledning för femton enskilda elever. Det är mycket tid och mycket energi, säger Emre, som också lägger till att han tycker att de sextio minuter som elever får i Malmö stad i studiehandledning är för lite.
– Studiehandledning är det viktigaste verktyget för de nyanländas framtid, säger Emre Oguz.

Text och foto: Camilla Landin

*Språkcentralen är en del av grundskoleförvaltningens avdelning Samordning och stöd och stöttar Malmö stads skolor i deras arbete med nyanlända och flerspråkiga elever. Verksamheten är uppdelad i två enheter: mottagnings- och modersmålsenheten