Fredrik Glückman, elevassistent på Sofielundsskolan lyfter upp och pussar katt.

”Viktigt vara lyhörd och tålmodig”

Fredrik Glückman, elevassistent på Sofielundsskolan, svarar på “Skicka vidare”-frågorna från Patrik Radolovic.

– Vad är det bästa med att jobba i skolan?

– Det bästa är väl den här, visserligen ofta flyktiga, känslan av att ha gjort något viktigt. Att göra skillnad och vara formande för andra för en lång tid framöver – det gäller dels lärande och kunskap, men det är också en karaktärsfråga. Att ge eleverna trygghet och bidra till att de finner något i sig själva som de kan ta tillvara på senare i sitt liv. Sedan är det också den sociala aspekten; gillar man att jobba med människor är det här ett utmärkt yrke.

– Hur skulle du beskriva din ledarstil?

– Jag har inte reflekterat över om jag är en ledare…jag tror att det jag strävar efter och efterfrågar av en ledare är lyhördhet i kombination med handling, att man gör det som är möjligt i stunden. Lyhördhet och tålmodighet. Att se både möjligheter och begränsningar och kunna avgöra hur man på ett effektivt sätt kan lösa problem.

– Hur ser ni till att bygga goda relationer på jobbet?

– Det är viktigt att det finns ett tydligt samspel inom kollegiet. Det finns hierarkier inom vuxenvärlden, men det är viktigt att alla har sin auktoritet oavsett position, särskilt i barnens ögon. När det gäller barnen och klassrumssituationen varierar det; vissa behöver en tydlig auktoritet, ramar och positiv bekräftelse, det är en avvägningsfråga baserad på individnivå.