Kvinna tar selfie.

Vill ge eleverna rötter och vingar

Lisa Naucler, lärare på Kastanjeskolan, svarar på Johanna Kratzers ”Skicka vidare”-frågor.

1. Vad tänker du är de viktigaste färdigheterna du vill ge dina elever när de går vidare i livet?

– Rötter och vingar. Rötter så att de är grundade, har trygghet, en kunskapsbas. Vingar; tro på sig själva, att våga testa nya idéer.

2. Hur arbetar ni interkulturellt i klassrummet?

– Det internationella och globala perspektivet är ständigt närvarande, då vi drar paralleller mellan det som händer långt bort och nära. Vi pratar om varandras olika erfarenheter. Vi har även diskuterat att ens identitet inte är det som syns utanpå, utan faktiskt mycket handlar om vem personen känner sig som. Därför är det extra viktigt att inte döma efter utsidan.

3. På vilket sätt kan eleverna vara med och bli delaktiga i skapandet av sin egen utbildning?

– Öppenhet inför elevers idéer kring undervisning. Mod att ta upp aktuella ämnen som rör elevernas vardag och utveckla dem i samarbete med eleverna.

Vem vill du skicka vidare till? Och vilka frågor vill du ställa?

– Jag vill skicka några frågor till Sara Thenfors Linderoth, biträdande rektor på Slottsstadens skola:

  1. Vad är det viktigaste att göra/sätta sig in i när man är ny som rektor?
  2. Hur uppmuntrar du din personal i tider när det är tungt?
  3. Vad vill du förmedla till föräldrar med barn i dagens skola?