2017: Google Classroom & kollegialt lärande

Appikon för google classroom.

Appikon för google classroom.Då var vi igång igen! 2017, välkommen med nya utmaningar och spännande kunskap! De pedagogiska konferenserna är nu planerade och ska ut till kollegiet, och igår gick den första av stapeln med Carl Löthman (PIM) vid rodret!

Eftersom Kroksbäcksskolan liksom flera andra skolor nu har 1-1 datorer (Crombooks), så behöver vi utveckla vårt tänkande och vår kunskap kring hur de digitala verktygen och programmen kan användas, och ett av dessa är Google Classroom. Vi fick alla en inblick i hur Google Classroom fungerar och vi provade på att skapa våra egna klassrum. Naturligtvis kommer Google Classrum inte bara användas mellan lärare och elever, utan för att vi som lärare ska lära oss äga detta forum så kommer vårt kollegiala lärande och de dokument vi där delar finnas i Google Classroom. Precis som vanligt så är spännvidden i kollegiet stor, allt från de som aldrig arbetat i DRIVEN eller med Google Classroom, till de som använt sig av det länge. Därför är återigen det kollegiala lärandet otroligt viktigt, både att det finns tid för det men också att transparensen lärare emellan är så stor att man vågar fråga och delge varandra.

Den första genren vi ska arbeta med denna termin är den narrativa texten. Vi valde den då både 3:or och 6:or kommer att möta den i de Nationella proven. Som vanligt har vi en gemensam uppstart med repetition kring de ”3S:en”: syfte, struktur och språkliga drag. Eftersom det är tredje omgången som vi tillsammans i lärarlaget arbetar med narrativ text, så kommer vi att dela upp oss så att de lärare som varit med i det genrepedagogiska utvecklingsarbetet från start, får fördjupa sig kring struktur eller vissa specifika språkliga drag, medan våra nya kollegor kommer att få baskunskap i Narrativa texter. Tillsammans gör vi övningar, studerar ”Låt språket bära”, Britt Johansson och Anniqa Sandell-Rings bok, vi ser genrefilmer från Knutbyskolan och vi tittar på bedömningsstöd från Bedömningsportalen och jämför det med de bedömningsmatriser som finns som tilläggsmaterial till ”Låt språket bära”. Efter fyra veckor igen träffas vi och tar del av varandras LPP där ämnesinnehållet får variera mellan klasserna, men där den gemensamma genren ska vara narrativ text. Efter ytterligare fyra veckor ska alla lärare kunna redovisa det arbete som pågått i sina klasser. Redovisningarna läggs in i Google Classroom som google presentations och är basen för fortsatta diskussioner lärare emellan!