AI – is it the cure or is it the poison

Man föreläser framför en skärm.
I slutet av maj kom Dr Daithi O Murchú till Malmö bland annat för att hålla workshops om AI och hur vi kan se på AI. Hur ska vi förhålla oss? Vad kan AI göra oss? Vad kan AI betyda för skolan/utbildningen nu och i framtiden?

Wow!

Vid två tillfällen under den sista veckan i maj kunde Utvecklingsavdelningen erbjuda workshops med Dr Daithi O Murchú från Dublin som rörde om ordentligt och utmanande oss på många olika sätt. Vi fick prova en hel del AI-verktyg men också en prototyp som han har skapat åt universitetet i Luleå – en svensk version av ChatGPT, en AI-chat med en nanny. Ni kommer att få höra mer om den längre fram när den är släppt. På dessa workshops deltog pedagoger från Malmö, personal från UA, gäster från Italien, Portugal, Danmark och Spanien. Diskussionerna gick höga, vi ventilerade rädslor, utmaningar, fördelar, användningsområden tillsammans bägge gångerna och om det är en sak vi alla kan vara överens om så är det att vi alla gick därifrån med FLER frågor än vi hade när vi kom dit. Jag ska försöka sammanfatta en del av vad vi talade om här:

Fördelar och nackdelar med AI i skolans arbete:

Fördelar:

 1. Förbättrat lärande: AI kan användas för att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och lärostilar. Det kan erbjuda skräddarsydda lektioner och övningar för att maximera elevernas förståelse och framsteg.
 2. Tillgång till information: Genom att använda AI kan elever och lärare få snabb och enkel tillgång till omfattande mängder information och resurser. Det underlättar forskning och ger möjlighet att utforska ämnen på djupet.
 3. Automatisering av rutinuppgifter: AI kan hjälpa till att automatisera administrativa och repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för lärare att fokusera på att undervisa och ge individuell uppmärksamhet åt eleverna.
 4. Personlig feedback: AI kan ge omedelbar och objektiv feedback till eleverna, vilket hjälper dem att identifiera sina styrkor och områden som behöver förbättring. Det kan också hjälpa lärare att identifiera elevernas individuella behov och anpassa sin undervisning därefter. Wow – vad denna var utmanande!

Nackdelar:

 1. Brister i mänsklig interaktion: Användning av AI i skolan kan minska den personliga interaktionen mellan elever och lärare. Vissa elever kan missa det mänskliga elementet i undervisningen och behovet av att få stöd och uppmuntran från en lärare.
 2. Bias och opålitlighet: AI-system är inte immuna mot bias och kan reflektera de fördomar och snedvridningar som finns i de data som de tränas på. Det är viktigt att vara medveten om detta och aktivt arbeta för att undvika orättvisa och diskriminering i användningen av AI i skolan. Bias talade vi massor om under de två dagarna – här finns så mycket vi behöver ta ställning till men framför allt som vi behöver lyfta för diskussion.
 3. Bristande kreativitet och kritiskt tänkande: Om AI används som ett primärt verktyg för lärande och problemlösning kan det begränsa elevernas möjligheter att utveckla sin kreativitet och kritiska tänkande förmåga. Det är viktigt att balansera användningen av AI med aktiviteter som främjar dessa viktiga färdigheter.
 4. Beroende av teknik: Att förlita sig för mycket på AI kan göra skolan sårbar för tekniska problem eller avbrott. Det är viktigt att ha alternativ och backup-planer för att säkerställa kontinuitet i undervisningen och lärandet.

Sammanfattningsvis kan AI erbjuda många fördelar i skolans arbete, inklusive individanpassat lärande och tillgång till omfattande resurser. Det är dock viktigt att vara medveten om och hantera de potentiella nackdelarna, såsom bristen på mänsklig interaktion och möjliga bias i systemen. En balanserad och medveten användning av AI kan hjälpa till att förändra undervisningen och stärka elevernas lärande. Det är viktigt att se AI som ett komplement till lärarens roll och inte som en ersättning för mänsklig interaktion och engagemang.

För att dra nytta av AI i skolan och minimera nackdelarna är det viktigt att:

 1. Utbilda och förbereda personal: vi som arbetar i skolan behöver utbildning och stöd för att kunna integrera AI i sin undervisning på ett meningsfullt sätt. De bör också vara medvetna om AI:s begränsningar och vara kritiska till dess användning.
 2. Säkerställa transparens och ansvarighet: AI-system bör vara transparenta och förklara hur de tar sina beslut. Det bör finnas tydliga riktlinjer och regler för användningen av AI i skolan för att undvika bias och orättvisa.
 3. Främja kreativitet och kritiskt tänkande: Trots användningen av AI är det viktigt att fortsätta utveckla elevernas kreativa och kritiska tänkande förmåga genom att tillhandahålla utmanande och stimulerande uppgifter och projekt.
 4. Kontinuerlig utvärdering och anpassning: Skolan/kommunen bör regelbundet utvärdera effektiviteten och konsekvenserna av AI-användningen och vara beredd att göra justeringar och anpassningar vid behov.

Genom att vara medvetna om både fördelarna och nackdelarna med AI i skolans arbete och genom att vidta lämpliga åtgärder kan skolor dra nytta av tekniken på ett sätt som främjar elevernas lärande och utveckling samtidigt som de bevarar vikten av mänsklig interaktion och kreativitet i utbildningen. Vi ser verkligen fram emot att få ta emot Dr Daithi O Murchu igen i Malmö fast för längre sessioner – håll utkik på KomIn och här på pedagog Malmö för uppdateringar!

Dr O Murchu avslutade med att göra en liknelse:

Tänk på Darth Vader och Luke Skywalker – what it boils down to is – the choice is ours, how do we choose to use it?