Åk2-enkäten? Den är väl inget nytt? Vi har gjort den massor av gånger!

Kvistar i motljus.

Kvistar i motljus.Idag, måndagen den 27 januari är det dags igen. Då skickas länken till åk2-enkäten ut till samtliga utbildningschefer på de kommunala gymnasieskolorna i Malmö, för vidare befordran till mentorer och elever.

Det är ingenting revolutionerande med det, den här enkäten har gått ut till våra 2:or vartannat år så länge kollegorna och jag kan minnas. Det var också det första kollegorna sa när Irene Mårtensson, Johanna Warrer Nilsson, Unni Olofsson Lundström och jag presenterade det nya upplägget för dem på Värnhemsskolan.

Ett uppdrag för genuspiloterna

Ändå är det någonting som är nytt i år. Ett uppdrag har nämligen landat hos Elizabeth Florez, Karin Jannert Romée och genuspiloterna. Vi träffades för en vecka sedan på CPI och gick igenom det nya upplägget i workshopform under ledning av Elizabeth Florez och Clara Lindberg (genuspilot på Nya Malmo Latin och medlem i den övergripande Likabehandlingsgruppen på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Vad – exakt – är det då som är nytt?

Förberedelser

 • Ett utskott i den övergripande Likabehandlingsgruppen på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med ett nytt upplägg under hösten 2013.

 • Genuspiloter och andra ansvariga från samtliga gymnasieskolor träffas den 10 januari 2014 och går igenom det nya upplägget i workshopform

 • Mentorer och andra som ska genomföra enkätundersökningen tillsammans med eleverna, informeras under v.4.

Genomförande:

 • Under workshopen på CPI identifieras ett antal ord och uttryck som vi av erfarenhet vet att eleverna brukar ha svårt att förstå. Mentorerna får en lista och är förberedda på att de kan behöva förklara.
 • Eleverna får minst en timme på sig att fylla i enkäten. Vi rekommenderar att det serveras frukt till dem eftersom enkäten av många upplevs som ganska lång.
 • Innan eleverna börjar fylla i enkäten förtydligar mentorn (eller annan som är med under undersökningen) att syftet med enkäten är att eleverna ska ha möjlighet att påverka sin skolgång.

Resultat

 • När resultaten är klara analyseras de av genuspiloterna den 28 mars på CPI. Tendenser i svaren identifieras per skola/enhet och knyts eventuellt till kvalitetsarbetet med Qualis.

 • Genuspiloter och likabehandlingsansvariga träffar mentorerna, presenterar resultaten och kommer med tips på aktiviteter i samband med att mentorerna ska presentera enkätresultaten för sina mentorselever.

 • Mentorerna presenterar resultaten för eleverna och låter dem komma med förslag på förbättringar. Mentorerna noterar elevernas förslag (elevinflytandet dokumenteras) och skickar dem vidare till genuspiloter och likabehandlingsansvariga.

 Åtgärder

 • Genuspiloter och likabehandlingsgrupp träffas och diskuterar resultaten och elevernas förslag på förbättringar och sammanställer en rekommendation till skolledningen.

 • Skolledningen beslutar vilka åtgärder som ska prioriteras på respektive enhet (eller på hela skolan).

 • Allting dokumenteras i Likabehandlingsplanen och relevanta delar kan även dokumenteras i skolans kvalitetsplan för 2014-2015.

Flödesschema över process.

(Design: Clara Lindberg, genuspilot Nya Malmö Latin)

Allt detta är inte nytt för alla, men det som är nytt för många gymnasieskolor är att eleverna verkligen får konfronteras med sina svar och dessutom kan komma med egna förslag på hur vi kan förbättra det som är mindre bra. Elevinflytande alltså – det som enligt tidigare enkätresultat har visat sig vara en svag punkt.

Släcker bränder

Sedan gäller det att genomföra det vi har kommit överens om. I den operativa villervallan, budgeten, stressen och bristen på människor Nypon på höstkvist.som äger frågan (eldsjälar kommer – eldsjälar går) ute på skolorna, är det så lätt att det stannar vid välformulerade meningar som ser tjusiga ut i en likabehandlings- eller kvalitetsplan. Tid och resurser går åt till att  “släcka bränder” och vi tvingas (?) prioritera bort det långsiktiga och kontinuerliga arbete som likabehandling, genus och normer ofta innebär. Så får vi ännu fler “bränder” att släcka – och det är varken konstruktivt, effektivt eller gratis…

En härlig tid

Mycket i Åk2-enkäten berör de genusfrågor, normer och värderingar som präglar skolans vardag, både elever emellan och mellan lärare och elever. Hur upplever jag min gymnasietid? Får jag den förståelse och det stöd jag behöver för att känna mig trygg och lyckas med mina studier? Vilket utanförskap känner jag och varför? Det sägs att just 17-åringen står på toppen av sin kreativa förmåga – fri från måsten och ännu inte (helt) fast i strukturer. Gymnasietiden kan vara den härligaste i livet – och den värsta. Just nu har många av Malmö stads gymnasie-2:or (och inte bara dem) en lite tuffare praktisk verklighet att förhålla sig till. Ett stort antal elever har flyttats till nya skolor*. Många har känt sig överkörda, otrygga och till och med uppgivna. Det kommer säkert att prägla resultaten av årets enkät. Därför är det kanske viktigare än någonsin att resultaten verkligen leder till konkreta åtgärder som syns, märks och inte minst – dokumenteras, så att eleverna verkligen kan tro på att vi lyssnar på dem.

Verktygslådor för fortsatt arbete

Genuspiloterna har flera verktygslådor. Vi kan jobba för att öka Verktyg på bord.medvetenheten, träna på att upptäcka våra egna inlåsningar och hjälpa till att ifrågasätta “förgivettaganden”. I mötet med mentorerna på Värnhemsskolan i förra veckan föreslog en av mentorerna att enkäten kanske kunde kompletteras med en serie djupintervjuer av elever i olika årskurser. Under min tid som “tekstforfatter” på byrå i Hellerup jobbade vi med dialogmarknadsföring – och där hade man kommit till samma slutsats; att enskilda intervjuer många gånger kunde ge en klarare bild. Kanske något att ta tag i när vi går vidare med årets resultat? Skulle vara spännande.

Text & foto: Anna Windeleff Gustafson, genuspilot Värnhemsskolan

* Ht 2013: Mediegymnasiet stängs, medieeleverna flyttar till Heleneholm och blir en del av Nya Malmö Latin, Heleneholms Barn- och Fritidsprogram flyttar till Värnhemsskolan. “Tjejerna” på Vård- och Omsorgsprogrammet lämnar Rönnen och flyttar ihop med “grabbarna” på Universitetsholmen. Norra Sorgenfri stängs. GY-sär flyttar till Värnhemsskolan och Valdemarsro och blir båda en del av Värnhemsskolans utbildningsområde, medan Bygg- och anläggningsprogrammet (den teoretiska undervisningen) flyttas till Mediegymnasiets gamla lokaler och blir en del av Universitetsholmens utbildningsområde. Vt 2014: Hela Nya Malmö Latin flyttar från Heleneholm (medieeleverna flyttar för andra gången på ett halvår…) till nybyggda Nya Malmö Latin.Bygg- och anläggningsprogrammets praktiska undervisning flyttar till (troligen) till Mölledalsskolan.