Alexandra Allard – Internationalisering i skolan – hur och varför?

Alexandra Allards ögon.

Alexandra Allard – internationell samordnare på Värnhemsskolan – berättar om internationaliseringsarbete i skolan som ett sätt att främja det kreativa lärandet och verka mot fördomar och främja tolerans, med utgångspunkt ur Ken Robinssons tal – How schools kill creativity. Vidare ges en inblick i EU-politiska mål och direktiv och FN:s rekommendationer för internationaliseringsarbete i utbildningssystem världen över. Det ges också en genomgång av vilka fonder som finns att söka för internationella utbyten och utlandspraktik inom och utanför Europa. Avlutningsvis blir det en diskusson utifrån deltagarnas egna erfarenheter och frågor om internationaliseringsarbete.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Alexandras föreläsning kan du se på Malmö latinskola kl 8.15 – 10.00 och kl 12.45 – 14.30.