Allas rätt till läsning – dyslexiveckan och lässtrategier!

En uppslagen bok

Dyslexiveckan 2022 är den 3 – 9 oktober. Årets tema är ”Allas rätt till läsning”, ett ämne som alltid är aktuellt. Sedan mitten av 00-talet har Dyslexiförbundet arrangerat Dyslexiveckan som är den svenska delen i den europeiska Dyslexia Awarness week. På Malmö delar har vi fokus på veckan genom att lyfta resurser kring dyslexi och just allas rätt till läsning!

I resursen Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter får du information om vad det innebär att ha dyslexi/läs- och skrivsvårigheter samt några verktyg man kan/bör erbjuda dessa elever. De verktyg som resursen tipsar om har Malmö stad avtal med. Elever som inte får rätt stöd riskerar att må dåligt och få ett sämre självförtroende och naturligtvis att inte uppnå kunskapskraven. 

Vi tipsar på samma tema även om Läsa genom att lyssna och rita då det i varje klass finns elever som av olika anledningar har svårt att ta till sig information via skrift. Denna svårighet, oavsett orsak, drabbar en mycket stor del av elevens skolarbete. Alla pedagoger vill göra bra för elever och stödja dem i deras utveckling, men det är inte så lätt alltid att veta HUR.

Här får du förslag på hur du som pedagog kan göra eleverna självständiga i att använda de digitala verktyg som idag finns till hands.  

Allas rätt till läsning kan du också närma dig i resursen Lässtrategier – Thieves. Genom Thieves får du en modell som hjälper eleverna att närma sig en text eller ett kapitel. Den gör att eleverna får en överblick över texten innan de börjar läsa. Thieves är helt enkelt ett bra sätt att inleda arbetet med att läsa en ny text.

Det här är en lässtrategi som man kan arbeta med för att framför allt möta andraspråkselevers behov. Genom strategin kan de se helheten i texter och inte fokusera på enskilda ord utan istället lyfta blicken och få förståelse. 

Fler resurser kring läsning och studiestrategier hittar du på Malmö delars framsida!

Vi önskar er en fin oktobervecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.