Andreas Sellbjer – Arbetet på resursskolan Lilla skolan

Andreas Sellbjer.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 
Andreas Sellbjer arbetar som specialpedagog på Lilla skolan som är en resursskola i Malmö där elever i årskurserna 1-5 kan få sin skolgång under en begränsad tid. Lilla skolan bedriver även fritidsverksamhet. Under föreläsningen kommer Andreas att beskriva verksamheten i allmänhet, vad de gör om dagarna samt varför de gör det. En del av föreläsningen kommer att behandla ämnen som exkludering, inkludering och samarbetet med elevens hemskola och tillbakagången till densamma.

Lyssna till Andreas på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 10.30 – 12.00 eller 15.00 – 16.30 på Pauliskolan.