Annika Agélii Genlot – STL- skriva sig till lärande med skriftlig, formativ kamratbedömning

Annika Genlot.

Annika Agélii Genlot berättar om den forskningsstudie kring integrering av digital teknik i skolan som hon och Åke Grönlund (Örebro universitet) genomfört. I studien testas STL (Skriva sig till lärande) som är en modell för hur man från åk 1 integrerar digital teknik och digitala arenor med formativ återkoppling- och bedömning mellan elever i åk 1-3, med målet att skapa de bästa förutsättningarna för alla elevers läs och skrivutveckling.

Lyssna till Annika på Pedagog Malmö Live! den 29 september.

För de som ska delta i Pedagog Malmö Live under förmiddagen ges föreläsningen Kl 10.30 – 12.00.
För  för de som ska delta i Pedagog Malmö Live under eftermiddagen ges föreläsningen kl 15.00 – 16.30 på Pauliskolan.​

Anmälan
görs från anmälningssidan för Pedagog Malmö Live: http://malmo.diu.se/konferens/ . I första steget väljer du mellan förmiddagspass eller eftermiddagspass, därefter väljer du de seminarier och föreläsningar som du vill delta i.