Ansiktstjuven

Tecknad gubbe ser förvånad ut.

Om man blandar skräckfilmsgenren med 40-talets Film Noir-koncept och sedan gör den tecknad, blir resultatet denna veckas inslag i filmkrönikan. Allt för små barn kan säkert tycka att den är otäck, så den stående regeln är ju självklart att titta på filmen själv innan du tar in den i klassrummet. Du känner dina elever bäst.

Filmen har ett stort utrymme för symboler, vilket betyder att den går bra att använda i diskussioner kring film i allmänhet. Frågor som ”Vad ser vi?” och ”Vad betyder det?” är en bra språngbräda. Filmens titel är bokstavligen vad filmen handlar om, vilket leder in på frågan om vad ansiktet har för betydelse för varje enskild individ. Vilka signaler skickar vi med vårt ansikte? Vad skulle det innebära att bli av med det?

Slutet på filmen kopplar ihop det med ett ”live-action” klipp där ansiktstjuven symboliserar något annat, vilket i sig kan leda vidare till diskussioner om sjukdomar som gör att drabbade inte känner igen människor i sin omgivning. Huruvida slutet är lyckligt eller bara ett ögonblick av lycka får var och en tolka som de vill. Filmen kan vara en bra start i det vidare arbetet med filmanalys och fortsatta diskussioner om vad som syns i film och vad som inte finns i bild.